Zápis ze schůze výboru společnosti – září 2013

Zápis ze schůze výboru ČSLR 11.  9.  2013 v Pardubicích

přítomni: prim. MUDr. I. Bureš, prim. MUDr. D. Diamantová, B.Jelínková, Bc. A.Kulakovská, Ing. M. Melicharová, H.Pekárková, PhDr. A. Pokorná, Ph.D , prof. MUDr. A. Pospíšilová,CSc, ,

omluvení: prim. MUDr. L.Brož, Mgr. M. Koutná, MUDr. V.Fejfarová, Ph.D., MUDr. M. Franců, Ph.D., PhDr.A.Pokorná, Ph.D., MUDr.R.Ston, MUDr. J. Stryja, Bc. L. Šeflová, Doc. MUDr. L.Veverková, Ph.D.


  1. Zhodnocení a informace o Evropském kongresu EWMA. Zápis viz samostatně na stránkách ČSLR. Naši společnost na jednáních EWMy reprezentovaly Doc. Dr. Veverková, Ph.D. a Dr.Pokorná, Ph.D. . Typujeme zajímavé přednášky a náměty pro 12. kongres ČSLR v lednu v Pardubicích
  2. Informace o připravované VII. Interaktivní konferenci hojení ran na téma: Iatrogenní poškození a právní dopady , která bude probíhat dne 22.10.2012 Brno , výstaviště. Jednání bude zaměřeno hlavně na právní otázky a zodpovědnost.
  3. Informace získané od pana Dr.Kučery Hojení 21. Ta nyní pozastavila činnost. Členové výboru se domnívají, že by bylo vhodné navázat s Dr.Kučerou kontakt a využít jeho zkušeností v komunikaci s médii.
  4. Výboru se účastnil šéfredaktor časopisu Hojení ran pan Mgr. Vízner. Informoval výbor o situaci časopisu , jeho perspektivách. Výbor se shoduje na tom, že by bylo vhodné pro léčbu ran a časopis, kdyby byl mezi impaktovanými . Ustanoven postup .
  5. Informace o přípravách na XII. celostátní kongres ČSLR s mezinárodní účastí v Pardubicích, který bude probíhat ve dnech 23.-24.1.2014 . Kontaktování zahraničních přednášejících.
  6. Další schůze v prosinci 2013 bude v Praze.