Vážené dámy a pánové,


dovolte, abychom Vás pozvali k účasti na XXII. celostátním kongresu České společnosti pro léčbu rány s mezinárodní účastí, který se bude konat 16.–17. ledna 2025 v malebném městě Pardubice v prostorách místní univerzity.


Cílem již tradičně multidisciplinární odborné akce je péče o pacienta s ránou napříč zdravotnickým systémem. Nosné téma letošního ročníku je „Atypické rány v kontextu systémových změn ve zdravotnictví“.


Odborný program konference bude sestaven jak z vyzvaných, tak i z přihlášených sdělení. Kongres navštíví předsedkyně EWMA Kirsi Isoherranen, která Vás zajisté zaujme svým příspěvkem o atypických ranách. Budou také uspořádány mnohé workshopy, které zcela jistě prohloubí Vaše praktické dovednosti.


V bloku věnovaném dekubitům se seznámíte s posledními trendy a doporučenými postupy v jejich léčbě. Jako tradičně se budeme zabývat problematikou a novými poznatky v léčbě diabetické nohy nebo onkologických ran a využitím nových technologií v péči o nemocné s ránou.


Vloni velmi zaujala sekce mladých výzkumníků a kliniků v péči o rány. Proto nebude chybět ani v letošním programu a vítěz soutěže o nejlepší prezentaci v této sekci může počítat s finanční podporou ČSLR při účasti na konferenci EWMA v květnu 2024 či EPUAP v září 2024.


Věříme, že program kongresu svou odborností přispěje k širšímu přehledu a orientaci v mezioborové spolupráci, ale především povede ke zkvalitnění profesní činnosti s dopady na kvalitu péče a bezpečí pacientů s ránou.

Těšíme se na setkání s Vámi v Pardubicích!


Za organizační a programový výbor kongresu

doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D., předsedkyně ČSLR
odb_prog_button_lecba_rany.png
registration_button-sarka_lecba_rany_2024_w_red.png

Základní informace

Datum a místo konání


16.–17. ledna 2025

(čtvrtek–pátek)


Univerzitní konferenční centrum Univerzity Pardubice

Studentská 519

532 10 Pardubice 2

www.upce.czDoprava a parkování

Spojení MHD

trolejbusy č. 3 a 7 nebo autobusem č. 17 do zastávky „Hradecká, Polabiny“ (všechny uvedené linky spojují místo konání kongresu s Hlavním nádražím)


Parkování

Parkování v okolí místa konání kongresu není zpoplatněno. Parkovat lze na parkovištích Univerzity Pardubice nebo u obchodních center v okolí. Větší parkoviště jsou označena v této mapě.

Pořadatelé


Česká společnost pro léčbu rány

ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice a Pardubickou nemocnicí (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)


cslr.png   fzs_up.png   nem_pk.png

Organizační výbor


doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D. (předsedkyně)

MUDr. Ivo Bureš

MUDr. Júlia Černohorská, Ph.D.

MUDr. Dominika Diamantová, Ph.D.

plk. MUDr. Radek Doležel, Ph.D.

MUDr. Vladimíra Fejfarová, Ph.D.

Mgr. Markéta Koutná, Ph.D.

Ing. Marie Krausová

MUDr. Vojtěch Mezera, Ph.D.

Bc. Hana Pekárková

prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

MUDr. Robert Ston

MUDr. Jan Stryja, Ph.D.

Mgr. Lenka Šeflová

prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.

Hlavní témata

 • rány u systémových onemocnění
 • onkologické rány s důrazem na radioterapii
 • dekubity
 • léčba diabetické nohy
 • polékové reakce (biologická léčba, jiné lékové interakce)
 • rány v dutině ústní
 • NPWT
 • lymfologie
 • algeziologie
 • chyby a omyly v léčbě ran
 • aktuality v legislativě a kompetencích
 • sekce mladých výzkumníků a kliniků v péči o rány


Registrace

Registrace se připravuje


registration_button-sarka_lecba_rany_2023.png • Přihlášení do registračního systému: Pokud jste se prostřednictvím registračního systému registrovali na některou z akcí organizovaných společností AMCA, použijte prosím přihlašovací údaje, které jste si nastavili při založení svého uživatelského účtu (e‑mail a heslo; heslo lze případně obnovit). Pokud ještě uživatelský účet nemáte, klikněte prosím na tlačítko „Vytvořit nový účet“ a zadejte požadované údaje. E‑mail (ID uživatele) a heslo si prosím uložte, využijete je při registraci na budoucí akce nebo při zaslání abstraktu.
 • Registrace: Po přihlášení do registračního systému klikněte na tlačítko „Nová registrace“ a vyplňte registrační formulář.
 • Platba: Po odeslání registračního formuláře se Vám zobrazí odkazy na online platbu kartou a zálohovou fakturu pro platbu převodem. Tyto odkazy naleznete také v potvrzovacím e‑mailu, který Vám bude zaslán po dokončení registrace.
 • Po obdržení platby na účet akce Vám bude e-mailem zaslán daňový doklad (v případě platby kartou následující den, po platbě převodem obvykle do 3 pracovních dnů). Doklad si také můžete stáhnout po opětovném přihlášení do registračního systému.


Skupinová registrace


Pokud si přejete registrovat skupinu více účastníků, není nutné vytvářet více uživatelských účtů – v rámci jednoho uživatelského účtu lze registrovat více osob.

V registračním formuláři uveďte e‑mail registrované osoby. Potvrzení registrace pak bude zasláno registrované i registrující osobě (na e‑mail zadaný při vytvoření uživatelského účtu).

V případě, že si přejete vystavit fakturu pro platbu za celou skupinu, kontaktujte prosím sekretariát kongresu.

Registrační poplatky


  platba do platba od

Lékař – člen ČSLR 2 000 Kč 2 300 Kč
Lékař – nečlen 2 300 Kč 2 600 Kč
Nelékařský zdravotnický pracovník – člen ČSLR 1 500 Kč 1 800 Kč
Nelékařský zdravotnický pracovník – nečlen 1 800 Kč 2 100 KčPlatební možnosti

 • Platební kartou v rámci online registrace (MasterCard, Maestro, VISA, VISA Electron)
 • Bankovním převodem nebo poštovní poukázkou typu A na účet sekretariátu kongresu:

Banka: Fio banka, a.s., V Celnici 10, Praha 1

Název účtu: AMCA, spol. s r. o.

Číslo účtu: 2001055491/2010

Variabilní symbol: číslo registrace účastníka

IBAN: CZ37 2010 0000 0020 0105 5491

BIC: FIOBCZPPXXX


Zrušení registrace

 • Zrušení registrace je možné písemně na adresu amca@amca.cz do 5. ledna 2025. 
 • Do 17. ledna 2025 lze registraci převést na jinou osobu.

Aktivní účast

Volná sdělení budou prezentována formou přednášek a posterů. Autoři si v registračním formuláři mohou zvolit preferovanou formu prezentace. O zařazení prezentace do programu a její formě rozhodne organizační výbor kongresu.


Abstrakty budou publikovány v elektronickém sborníku, který obdrží všichni účastníci kongresu.


Abstrakt je možné nahrát po přihlášení do kongresového registračního systému (tlačítko níže) prostřednictvím formuláře „Registrace k aktivní účasti“ do --- 2024.


registration_button-sarka_lecba_rany_20232.png


Důležité termíny

 • uzávěrka přihlášek k aktivní účasti: ---- 2024
 • rozeslání rozhodnutí o přijetí a formě prezentace: do 30. listopadu 2024


Pokyny pro autory abstraktů


 • abstrakt lze zaslat v českém, slovenském nebo anglickém jazyce
 • akceptované formáty: doc, docx, odt, rtf; název souboru musí obsahovat příjmení autora bez diakritiky
 • maximální délka textu: 300 slov (bez názvu abstraktu, jmen autorů, jejich pracovišť a případné grantové podpory)
 • pokud to charakter prezentované práce a obsah abstraktu dovoluje, abstrakt by měl být členěn na úvod, metodiku, výsledky a závěr
 • pokud se jedná o kazuistiku, prosíme o uvedení stručné anamnézy, provedených vyšetření a terapeutických postupů vztahujících se k danému problému
 • abstrakt nesmí obsahovat grafy, tabulky, obrázky a odkazy na odborné a literární zdroje
 • na konci textu může být uvedena případná podpora prezentované práce (grant, projekt apod.)


Šablona ke stažení

Partneři

Zlatí partneři
Stříbrní partneři
Bronzoví partneři
Vystavovatelé

lohmann-lympho.jpgMediální partneři
Kontakt

Sekretariát kongresu

amca_logo_cerno_sede.jpg

AMCA, spol. s r. o.

Academic and Medical Conference Agency  

Vyšehradská 320/49

128 00  Praha 2


t: +420 731 496 062

e: amca@amca.cz

w: www.amca.cz