Zápis ze schůze dne 20. 10. 2010 Brno

Přítomni:

Franců, Pospíšilová, Bureš, Jelínková, Fejfarová, Šeflová, Veverková, Pokorná, Ston


 • Úhradová vyhláška - od 1.9. - materiály vše revizní lékař, problém - řeší IVO
 • Akce Brno - i příští rok
 • Akce Pardubice leden 2011 - výherce přednášky pojedou na EWMA (poslat názvy přednášek – do 10. 11. 2010 abstrakt do 31. 12. 2010)
 • Standardy - Národní referenční centrum - náš doporučený postup předvést na ČCHS s tím, že bychom jej vyvěsili na web náš
 • Upravit Web - aktualizace webu - Stryja- STON
 • PR do Hojení ran a Sestra - zviditelnění společnosti, Florence, Solen - Šeflová
 • PR?. 10 let založení ČSLR???
 • Plán akcí na 2011 – 10. výročí
 • Požádat o akreditaci kurzu na MZd - Andrea Pokorná a příprava náplně IVO
 • Společnost pro infekci ran - je ustanovena při chirurgické společnosti- vzali jsme na vědomí
 • Aeskulap Akademie, poslat žádost
 • Žádost na záštitu kurzu - nutno vystavit na WEB

určení kompenzace bude v souladu s ČLK STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 16

subjekty pořádající vzdělávací akci jsou povinny uhradit ČSLR účelně vynaložené náklady na toto zaštítění vzdělávací akce:

      a) 1.800 Kč za zaštítění vzdělávací akce ohodnocené dvěma až třemi kredity;

      b) 4.800 Kč za zaštítění vzdělávací akce ohodnocené čtyřmi až sedmi kredity;

      c) 14.400 Kč za zaštítění vzdělávací akce ohodnocené osmi a více kredity.

Doporučení prim. Franců: jmenovat osobu z výboru, která by kontrolovala garanci

Další schůze Pardubice v předvečer, kam bude pozván i zástupce firmy CODAN , následná schůze PRAHA


Zapsala: Veverková, Novotná

Ověřila: Franců