Schůze nového republikového výboru ČSLR, Pardubice, 29. 4. 2021

Přítomní členové nového výboru:

Doc. MUDr. L. Veverková, Ph.D., prof. PhDr. A. Pokorná, Ph.D., MUDr. V. Fejfarová, Ph.D., MUDr. J. Stryja, Ph.D., MUDr. J. Černohorská, Ph.D., MUDr. V. Mezera, Ph.D., prof. MUDr. S. Vokurka, Ph.D., pluk. MUDr. R. Doležel, Ph.D., Mgr. L. Šeflová, MUDr. D. Diamantová, Ph.D.,

Omluveni: MUDr. R. Ston

Za starý výbor: prim. MUDr. I. Bureš, sekretářka společnosti E. Novotná

Kontrolní, revizní komise – přítomny:

Mgr. M. Koutná, Ph.D., Bc. H. Pekárková

Omluveni: Ing. M. Krausová


Informace o činnosti ČSLR leden až duben 2021

V lednu a únoru proběhly jako náhrada neuskutečněného celorepublikového kongresu ČSLR webináře na vybraná témata.


Statistika sledovanosti živých vysílání:

22. 01. – Synd. diabetické nohy: registrovaných: 290, zhlédnutí (živě): 201, celk. počet shlédnutí 622

29. 01. – Dekubity: registrovaných: 340, zhlédnutí (živě): 262, celk. počet shlédnutí 618

05. 02. – Chirurgická probl.: registrovaných: 370, zhlédnutí (živě): 350, celk. počet shlédnutí 551

12. 02. – Dermatologie: registrovaných: 380, zhlédnutí (živě): 211, celk. počet shlédnutí 437

Moc děkujeme všem přednášejícím a spolutvůrcům za jejich práci.


 1. Počátkem února požádalo písemně předsednictvo ČSLR, na základě jednání výboru z 12/20 prezidenta asociace CzechMed, což jeČeská asociace dodavatelů zdravotnických prostředků o vysvětlení proč v jejich projektu „Dekubity Free Hospital“ figuruje ČSLR jako odborný spolupracovník a podpora, aniž by byla tato aktivita s ČSLR projednána. Do konce dubna jsme zatím nedostali odpověď s vysvětlením.

  Diskuse: návrh prim. Bureše je zatím se od těchto aktivit CzechMedu distancovat, dokud oficiálně nebude osloven výbor ČSLR a CzechMed své jednání nevysvětlí.

  Prof. Pokorná (zároveň členka Dekubity.eu a EPUAP) uvádí: Neformální diskuze proběhla na poslední konferenci RanDe, od té doby bez oficiálního kontaktu na ČSLR. Navruje učinit vstřícný krok pro znovuobnovení komunikace.

 2. V březnu 2021 jsme byli požádáni VZP o přehodnocení stanoviska k ZP Gelclair. Po jednání výboru jsme došli ke konsenzu, že nic nebrání tomu, aby Gelclair, který byl zařazen v řádném správním řízení SUKLem do úhradové skupiny 01.02.16.03, mohl být předepisován ve stejném režimu jako ostatní gely z této skupiny.
 3. V dubnu 2021 jsme se podíleli na posouzení a připomínkování národního ošetřovatelského postupu Prevence poranění kůže způsobené osobními ochrannými pracovními prostředky.
 4. Dle informací od Dr. Stona je potřeba zajistit vyšší úroveň zabezpečení webových stránek.

  V diskusi: toto řešit ano, zejména s nutnou úpravou stránek-řada připomínek

 5. Byli jsme požádáni koncem dubna 2021 NCONZO Brno o naše připomínky k tvorbě vzorového vzdělávacího programu certifikovaného kurzu Komplexní ošetřovatelská péče o rány u dospělých pacientů. Připomínky musí být odeslány do 10.5. 21.

  V diskusi: po prvním přečtení již patrná nutnost změn. Připomínky budou zaslány. Dr. Stryja upozorňuje, že dosud chybí u těchto kurzů např. návaznost na celoevropské certifikáty EWMA. Prof. Pokorná: Obsah zkoušky by měl být jednotný, forma by měla být modifikovaná dle poskytovatele/ ústní, písemná…/.

 6. Garance kvality – Dr. Stryja upozorňuje, že na stránkách společnosti je nový formulář, který je upraven již ve vztahu k novým výkonům – např. aplikace bioaktivních produktů, aplikace ambulantního NPWT. Vznikne více typů certifikátů kvality ČSLR – ne všichni mohou dělat všechno – např. komplexní pracoviště vs. specializované pracoviště / podiatrické, onkologické…/
 7. Volby předsednictva – tajné – členové kontrolní komise dohlíží na právoplatnost voleb
 8. výsledky: volí členové výboru / 10 voličů- 1 omluven/, dva kandidáti: doc. MUDr. L. Veverková, Ph.D., MUDr. J. Stryja, Ph.D.


8 hlasy pro byla zvolena pro nové volební období předsedou doc. Dr. Veverková, Ph.D, která považuje za vhodné, pro multioborovost společnosti, rozšířit počet místopředsedů na 3 . Nový výbor souhlasí a do funkcí místopředsedů ČSLR byli zvoleni: prof. Dr. A. Pokorná, Ph.D., MUDr. V. Fejfarová, Ph.D. a MUDr. J. Stryja, Ph.D. Dále odsouhlaseno, že výbor ČSLR, vzhledem ke své činnosti, může hlasováním rozhodnout o kooptování nového člena výboru na určitou dobu. Kooptovaný člen výboru má poradní úlohu a neúčastní se hlasování.


Zapsal dne 29. 4. 2021 prim. MUDr. I. Bureš, končící předseda ČSLR