Zápis ze schůze výboru ČSLR dne 25. 6. 2014 – Praha

Přítomni: prim. MUDr. D. Diamantová , MUDr. V. Fejfarová, Ph.D, Mgr. M. Koutná, Bc. A. Kulakovská, Bc. H. Pekárková, Mgr. L. Šeflová, Doc. Dr. Veverková, Ph.D., prim. MUDr. L. Brož, prim. MUDr. I. Bureš


4. 4. 2014 proběhlo na téma: Léčba chronické rány vlhkým krytím, jednání mezi zástupci VZP ČR a zástupci České společnosti pro léčbu rány, kterého se za společnost zúčastnil prim. MUDr. I. Bureš a MUDr. V. Fejfarová, Ph.D. a za VZP ČR MUDr. E. Bartišková , vedoucí OMRČ a MUDr. E. Tyblová, vedoucí ref. revizní problematiky ZP.

Obě strany se dohodly, že žádanky při předepisování prostředků pro vlhké hojení ran by měly obsahovat informace o lokalizaci defektu, popis rány – velikost, sekrece, spodina, informace o spotřebě materiálu a frekvenci převazů, zdůvodnění proč daný materiál ev. i průběh dosavadní léčby. Informace lze uvést na žádanku nebo lze k žádance přiložit lékařskou zprávu obsahující uvedené údaje.

/Tato informace se netýká žádanky, která je psána jako Oznámení o zahájení vlhké terapie. Tam by měla být lokalizace, podrobný popis rány, vhodné uvést i etiologii./


Další téma a návrh byly:

 a/ Jedná-li se o dlouhodobě se nehojící ránu, je vždy nezbytné konzilium specialisty a to po ½ až roce od začátku léčbu a dále vždy po roce.

 b/ V případě nespolupráce pacienta a nedodržování léčebného režimu by byla úhrada vlhkého krytí z prostředků veřejného zdravotního pojištění neoprávněná.

  • Projednávány možnosti jak zajistit odborné kurzy o léčbě chronických ran pro zájemce z řad lékařů. Konstatováno, že sestry mají řadu certifikovaných kurzů, ale lékaři ne.
  • Informace o evropském kongresu EWMA v Madridu přednesla paní doc. Dr.Veverková, Ph.D., která je zástupce společnosti v této organizaci. Dále informovala o zvolení našich kandidátů do výboru EWMA: paní doc. Dr. Pokorné, Ph.D. a pana Dr. Stryji, Ph.D. Podrobnější informace budou pro net vytvořeny zvolenými.
  • XIII. celostátní kongres ČSLR s mezinárodní účastí v Pardubicích proběhne v lednu 2015 ve dnech 22.1.–23.1. /čtvrtek–pátek/.
  • Na základě připomínek , které společnost obdržela, vyvěsíme aktuální kategorizační strom na stránky naší společnosti. V této otázce již komunikujeme s VZP. Dále padlo rozhodnutí, že na stránkách společnosti nebudou firemní školící akce. Na stránky firem se dostanou zájemci odkazem.
  • Týkal se změn ve vydávání časopisu Hojení ran, změny vydavatele. Bylo vytipováno několik možných vydavatelů a nyní se srovnává nabídka. Členové výboru pracují na tom, aby byl časopis živější a pomáhal zdravotníkům. Bylo rozhodnuto pro verzi tiskovou. Výhledově bude i forma elektronická. Podrobně o výsledcích bude informováno samostatně.
  • Výbor přijal s politováním informaci pana prim. MUDr. L. Brože o ukončení aktivní činnosti na medicínském poli a tím i o ukončení působnosti v předsednictvu v naší společnosti. K těmto krokům se pan primař rozhodl v rámci svých životních změn.

Obdobně nás informovala i paní MUDr. M. Franců, Ph.D., jedna ze zakládajících členů společnosti a dlouholetá předsedkyně o ukončení činnosti ve výboru společnosti.

Oběma dvěma moc děkujeme za vše čím obohatili naší společnost a doufáme, že nám budou dále nakloněni v další spolupráci. Přejeme jim do dalšího života hodně zdraví, spokojenosti a splnění všeho pěkného co očekávají.

V rámci odstoupení členů výboru projednávána forma kooptace nového člena výboru.

                                                         

Zapsal: Bureš