Zápis ze schůze výboru ČSLR dne 11. 3. 2015 – Brno

Přítomni: prim. MUDr. D. Diamantová, Mgr. M. Koutná, Bc. A. Kulakovská, Bc. H. Pekárková, Ing. M. Melicharová, prof. MUDr. A. Pospíšilová, CSc, Mgr. L. Šeflová, doc. MUDr. Veverková, Ph.D., prim. MUDr. I. Bureš

Omluveni: MUDr. V. Fejfarová, Ph.D., doc. Dr. A. Pokorná, Ph.D., MUDr. R. Ston, MUDr. J. Stryja, Ph.D 


  1. Proběhlo zhodnocení XIII. celostátního kongresu s mezinárodní účastí v Pardubicích – Léčba ran – mezioborová spolupráce. Potěšila největší účast a většina kladných hodnocení mimo dvou /do posluchárny A2 se nevešli všichni zájemci, protahování bloku přednášek v A2/. Doporučeno předsedajícím dbát na dodržování vyhrazených časů pro přednášku . Všichni přednášející jsou minimálně s měsíčním předstihem informování o vyhrazené délce přednášky. Řada přednášejících, zejména z nelékařských oborů, ale nerespektuje předepsaný čas. Předsednictvo v daném bloku musí udržet časové limity. Dále bylo doporučeno organizátorům kongresu, vzhledem k počtu účastníků, pokusit se rozšířit přednáškovou aktivitu i do dalších prostor kongresového centra. Byla zvažována i možnost využít další posluchárny mimo kongresové centrum. Je nutné upřesnit informace. Autoři vítězných přednášek lékařských a nelékařských se vzdali účasti na evropském kongresu v Londýně a tak ČSLR uhradí kongresový poplatek druhým místům. Autoři těchto přednášek již souhlasili. 
  2. Byla projednána žádost VZP o stanovisko společnosti k zdravotnickému prostředku Granulox. Odpověď odeslána na centrálu VZP. 
  3. doc. MUDr. Veverková, Ph.D. informovala o připravovaném evropském kongresu EWMA, který v květnu proběhne v Londýně. Dále považuje za vhodné zvýšit vědeckou aktivitu /studie a pod./. Probírána možná témata, která by měla smysl. 
  4. Proběhlo orientační seznámení s možnostmi novější světelné terapie 
  5. Další číslo časopisu Léčba ran vyjde koncem dubna t. r. Téma nosných článků bude zaměřeno na výživu. S potěšením konstatováno, že roste počet předplatitelů. Do konce roku vyjdou potom ještě dvě čísla. V létě a na podzim. 
  6. 14.–15. října bude ČSLR jeden ze spoluorganizátorů IX. Interaktivního kongresu hojení ran v Mikulově. Téma pro přednášky by mělo být trestní odpovědnost a komplikace. Podrobnější informace budou včase na webu společnosti. 
  7. Projednávána kooptace lékaře do výboru za prim. MUDr. L. Brože. Doporučeno k udržení kontinuity oslovit lékaře stejné odbornosti. 
  8. Další výbor ČSLR se bude konat 3. 6. v Praze. 


Zapsal: Bureš