Zápis z jednání EWMA Cooperating Organization’s Board meeting 2013

Čtvrtek 16. 5. 2013 (15.00–17.45 hod.), Kodaň, Dánsko

Předsedkyně jednání: Zena Moore

Program:

 1. Přivítání účastníků (Zena Moore) a vzájemné představení zástupců jednotlivých zemí. Prezentace a schválení programu jednání. Jako zájemci o spolupráci se nově účastnili kolegové ze Slovenska.
 2. Zpětná vazba pro kooperující organizace o aktivitách proběhlých v minulém roce (Barbara Boogerts a Doubravko Huljev).

  - informace o nových EWMA dokumentech (EWMA document on Debridement – publikován v roce 2013 a nyní překládán do 5 jazyků; EWMA Document on Antimicrobials – anoncován k dispozici na EWMA konferenci). Třetí připravovaný dokument Clinical study guidelines on non healing wound nebyl na konferenci k dispozici, ale bude aktualizovat poznatky z verze vydané v roce 2010. Všechny dokumenty jsou dostupné na www.ewma.org.

  – další EWMA konference se uskuteční: 2014 – Španělsko (Madrid); 2015 UK (Londýn); 2016 Německo (Brémy).

  – Zena Moore doplnila informace o UNIVERSITY CONFERENCE MODEL (UCM). V budoucnu bude jistě snaha o zapojení se do této aktivity ze strany ČSLR. První krok byl učiněn při osobním jednání se Zenou Moore po skončení meetingu.

  – 14. 3. 2012 Rytis Rimdeika (člen EWMA council reprezentoval organizaci jako účastník na konferenci Combatin Antimicrobials Resistance – Time for Joint Action.

  – na jaře 2012 se zástupci EWMA účastnili setkání EIP-AHA – European Innovation Partnerships on Active and Healthy Ageing. Zástupce zaslal příspěvek a aktivně se účastnil v pracovní skupině zaměřené na „Integrovanou péči“.

 3. Nový projekt zaměřený na domácí péči od roku 2014 (Sebastian Probst): Home Care – Wound Care and Multidisciplinary Treatment – v malých pracovních byly diskutovány okolnosti zaměření projektu a možného využití mezinárodní spolupráce (polovina účastníků meetingu). Z výsledků brainstormingu vyplynuly poměrně nekonkrétní požadavky neširokým záběrem, které byl sumarizovány Sebastianem Probstem na flipchart a následně budou analyzovány. Ze strany účastníků z ČR byl po skončení jednání vyjádřen zájem o participaci, který byl přijat poměrně chladně. Doporučeným postupem je kontaktování sekretariátu EWMA a vyčkání na další možnosti spolupráce.
 4. Informace o aktivitách v oblasti bezpečnosti pacientů na nadnárodní a evropské úrovni (Zena Moore) prezentovala snahu o zviditelnění problematiky bezpečnost pacientů ve vztahu k nehojícím e ranám. Uvedla, že se setkala se zodpovědnou osobu z Evropského parlamentu (9. 4. 2013), který bude zástupcem ve vznikající evropské komisi pro bezpečnost pacientů. Dne 30.5.2013 má Zena Moore vystoupit na jednání Evropského parlamentu a workshopu zaměřeném na bezpečnost pacientů a zároveň referovat o výsledcích jednání z EWMA Cooperating Organization’s Board meetingu 2013. Také z tohoto důvodu byla druhá část účastníků, kteří nediskutovali o Home care projektu, zaměřena na diskusi o Patient safety aktivitách. V diskusi vyplynulo doporučení pro třístupňový proces: 1. analýza stávajících dokumentů v participujících zemích; 2. využití stávajících dokumentů a jejich důkladná analýzy, komparace a hodnocení efektivity; 3. vytvoření expertních doporučení ze strany EWMA. Jako klíčové oblasti byly identifikovány: vzdělávání (pre- i post-graduální, ekonomické aspekty, aseptické postupy, objektivní testování a hodnocení pacientů, rizik a následných postupů a problematika záznamu a dokumentování pro podporu zvýšení bezpečnosti pacientů s nehojící se ránou).
 5. Zpětná vazba ze skupinové diskuse (Sebastian Probst, Zena Moore) – prezentovány a zaznamenány byly výsledky a doporučení z diskuse první i druhé skupiny účastníku. Jejich analýza bude provedena následně.
 6. Prezentace nových členů EWMA board council (Zena Moore) vzhledem ke skutečnosti, že na uvolněné dvě pozice do EWMA Council se přihlásili pouze dva zájemci – neproběhly volby, ale zájemci byli akceptováni (kolega z Polska a Německa). Další volby jsou plánovány na zasedání v rámci EWMA konference v roce 2014 v Madridu.
 7. Ukončení jednání (Zena Moore), ujištění o možnosti kontaktování EWMA v případě potřeby pomoci pro spolupracující organizace na národní i nadnárodní úrovni.


V Brně dne 20. 5. 2013

Účastníci jednání za ČR:

Doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D. – členka předsednictva

PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.