mezera-cslr-modra.pngMUDr. Vojtěch Mezera, Ph.D.


Současná pracovní pozice:

Primář, Geriatrické centrum, Pardubická nemocnice

Lékař výjezdové skupiny, stanoviště Pardubičky, Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje


Vzdělání:

2011–2015 – postgraduální studium – Ústav fyziologie, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové

2005–2011 – pregraduální studium – všeobecné lékařství, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové


Lékařská praxe:

2011–2015, 2018–dosud – Geriatrické centrum, Pardubická nemocnice

2018–dosud – Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje


Klinické stáže v ČR:

9–11/2021 – III. interní gerontometabolická klnika, Fakultní nemocnice v Hradci Králové


Výzkumné stáže v zahraničí:

12/2015–3/2018 – Buck Institute for Research on Aging, Novato, CA, USA

9–12/2012 – Robert and Arlene Kogod Center on Aging, Mayo Clinic, USA

7–9/2009 – Division of Gastroenterology and Hepatology, Mayo Clinic, Rochester, MN, USA


Klinické stáže v zahraničí:

8/2010 – Cirugía Hepatobiliar, Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca, Španělsko


Ocenění:

Postgraduální studium:

2015 (obnoven 2020) – Diplom celoživotního vzdělávání České lékařské komory

2015 – Cena České hepatologické společnosti za nejlepší článek v experimentální hepatologii

Pregraduální studium:

2011 – Cena Josefíny Napravilové pro nejlepšího absolventa oboru Všeobecné lékařství, Lékařská fakulta v Hradci Králové

Organizační zkušenosti:

9/2022–dosud – primář Geriatrického centra

5/2021–dosud – člen Výboru České společnosti pro léčbu rány

2008–2011 – Člen Akademického senátu Univerzity Karlovy

2008–2011 – Člen Akademického senátu Lékařské fakulty v Hradci Králové

2008–2009 – Člen předsednictva Asociace studentů medicíny


Publikace:

Kompletní seznam dostupný na https://www.researchgate.net/profile/Vojtech_Mezera

Orcid profil: https://orcid.org/0000-0002-8679-5208


Výuková činnost:

2021–dosud – odborný asistent, Katedra vnitřního lékařství, Lékařská fakulta UK v Hradci Králové

2019–dosud – odborný asistent, Katedra klinických oborů, Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice

2012–2015 – asistent, Ústav fyziologie, Lékařská fakulta UK v Hradci Králové


Absolvované certifikované kurzy:

2015 – Newborn Life Support (akreditovaný společností European Resuscitation Council), Institut péče o matku a dítě, Praha-Podolí

2015 – Advanced Trauma Life Support (akreditované společností American College of Surgeons, Committee on Trauma), Fakulta vojenského zdravotnictví, Hradec Králové