MUDr. Vladimíra Fejfarová, Ph.D.

místopředsedkyně ČSLR

Vzdělání:

1999 – ukončena 3. lékařská fakulta UK

1999–2007 – postgraduální studium v oboru Fyziologie a patofyziologie člověka na 1. lékařské fakultě UK. Téma postgraduálního studia: „Patofyziologické aspekty syndromu diabetické nohy se zaměřením na imunologické abnormality“.

2005 – atestace 1. stupně z vnitřního lékařství

2010 – atestace 2. stupně z oboru diabetologie

2014 – atestace z oboru angiologie


Zaměstnání:

1999 – CD IKEM na pozici sekundárního lékaře, od 4/2021 vedoucí Podiatrické skupiny CD IKEM

2014–2019 – VIP diabetologická ambulance, Poliklinika Modřany


Odborné stáže:

2001/2002 – absolvovány 2 týdenní stáže v Nizozemí (Maastricht, Almelo) a Německu (Rhoermond) se zaměřením na zvládnutí techniky aplikace snímatelných kontaktních fixací

2005 – týdenní odborná stáž v podiatrickém centru King's College Hospital (Londýn, Velká Británie)


Členství v odborných společnostech a v redakčních radách:

1999 – členka České diabetologické společnosti ČLS JEP a EASD (European Association for the Study of Diabetes)

2000 – členka DFSG (Diabetic Foot Study Group)

2001 – členka ČLK

2002 – členka České společnosti pro léčbu rány (ČSLR), od r. 2005 – členka výboru ČSLR, od 5/2021 místopředsedkyně společnosti

2005 – členka České podiatrické sekce při ČDS ČLS JEP, od r. 2008 – členka výboru České podiatrické sekce, od r. 2016 místopředsedkyně České podiatrické sekce, od r. 2020 předsedkyně České podiatrické sekce

2007 – členka redakční rady časopisu Hojení ran, později časopisu Léčba ran

2016 – členka České angiologické společnosti

Pravidelná účast na sympoziích a kongresech daných společností s prezentací vědeckých prací pomocí přednášek či posterů. Aktivní práce pro dané výbory.


Pedagogická činnost a další aktivity:

1997 – účast na edukačním programu pro pacienty s diabetes mellitus 1. a 2. typu pořádaných CD IKEM

1999 – pravidelná práce na Klinice diabetologie, v Podiatrické ambulanci IKEM a Edukačním centru CD IKEM, podíl na postgraduální výuce lékařů (v rámci přípravy před diabetologickou atestací) i sester (v rámci specializace se zaměřením na problematiku diabetologie a pediatrie)

1999–2003 práce na Imunologickém oddělení IKEM v Laboratoři průtokové cytometrie a v Laboratoři klinické patofyziologie Centra diabetologie IKEM

2003 – edukační přednášky určené pro střední zdravotnický personál a pacienty s diabetem pořádané Edukačním centrem Maltézských rytířů

2006 – spolupráce se Společností podpory zdraví na projektu Hojení 21 (vše zaměřeno na hojení ran)

3/2010–6/2017 – systematická výuka studentů 1. LF UK Praha

2015 – školitelka IPVZ

12/2020 – systematická výuka studentů 2. LF UK Praha.

1/2021 – školitelka doktorského studijního programu na 2. LF UK v oboru Fyziologie a patofyziologie člověka


Ocenění:

2009 – 2. cena DFSG (DiabeticFoot Study Group) za přednášku „The course of long-term off-loading therapy by TCC and RCW in patients with more severe diabetic foot ulcers”

2012 – 3. cena za poster “Poruchy imunitního systému u pacientů s infikovanými diabetickými ulceracemi“ na 48. Luhačovických diabetologických dnech

2016 – AWARDS for the BEST IUA SESSIONS of ORAL FREE PAPERS za přednášku „The best choice of off-loading devices in patients with the diabetic foot and peripheral arterial disease after surgical procedure“ na 27. světovém kongresu International Union of Angiology, Lyon, Francie, 10/2016

2017 – 2. místo za poster „Výskyt syndromu obstrukční spánkové apnoe a jeho možná asociace s makrovaskulárními komplikacemi, poruchou mikrocirkulace a hojením u pacientů se syndromem diabetické nohy“ na 53. Diabetologických dnech v Luhačovicich

2020 – Prusíkova cena České angiologické společnosti ČLS JEP za nejlepší publikaci za rok 2019 (The Superiority of Removable Contact Splints in the Healing of Diabetic Foot during Postoperative Care. J Diabetes Res 2019)


Řešení projektů, grantů:

2011–2013 – Imunologické abnormality u pacientů s diabetickými ulceracemi, jejich vztah k infekci a bakteriální rezistenci a možnosti terapeutického ovlivnění (VZ IKEM, MZO 00023001)

2017–2019 – Společný projekt GAUK – Číslo – 546417

Název: Muskuloskeletální změny podmíněné fyzioterapeutickou pohybovou intervencí a jejich vliv na rozvoj syndromu diabetické nohy a psychosociální status u diabetu mellitu 2. typu


Nově schválený grant AZV:

2020–2024 – NU20-01-00078 Racionalizace antibiotické terapie infekce u syndromu diabetické nohy a její vztah ke gastrointestinálnímu traktu


Spoluúčast na řešených projektech a grantech:

1999–2001 – Grant IGA MZ ČR NB/5223-3 Imunologické parametry u pacientů se syndromem diabetické nohy, jejich vztah ke kompenzaci diabetu a možnosti ovlivnění

2000–2004 – Optimální organizace péče o pacienty se syndromem diabetické nohy v Diabetologickém centru, Výzkumný záměr IKEM MZO 00023001

2002–2006 – 5. rámcový program Evropské unie „Quality of life and management of living resourses“: EURODIALE group: Optimal organisation of health care in diabetic foot disease.

2006–2019: Aktuální patofyziologické, diagnostické a terapeutické aspekty syndromu diabetické nohy, Výzkumný záměr IKEM, MZO 00023001