vokurka.pngprof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.


Pracoviště:

Onkologická a radioterapeutická klinika LF UK a FN Plzeň 


Přehled dosaženého vzdělání: 

Atestace: interní lékařství I. stupeň; hematologie a transfúzní služba; klinická onkologie 


Odborné zaměření: 

 • Klinická onkologie 
 • Podpůrná a paliativní léčba a péče 
 • Výzkum a vzdělávání ve zdravotnictví 


Další aktivity: 

 • Sekce podpůrné léčby a péče České onkologické společnosti ČLS JEP – předseda 
 • Česká společnost pro léčbu rány – člen výboru 
 • Podpůrná léčba – časopis, předseda redakční rady 
 • Akademický senát Lékařské fakulty v Plzni 
 • Oborová rada doktorského studijního programu Sociální lékařství, UK, LF v Plzni 
 • European Society for Medical Oncology (ESMO) 
 • Česká společnost paliativní medicíny 
 • Spolupráce s pacientskými organizacemi