MUDr. Robert Ston

Vzdělání:

1992–1998 – 1. LF UK Praha

2001 – atestace Chirurgie 1. stupeň

2010 – atestace Chirurgie 2. stupeň


Praxe:

1998–1999 – Klinika popáleninové medicíny 3. LF UK Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha 10

1999–2011 – Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha 10, sekundární lékař a odborný asistent katedry chirurgie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, od roku 2002 vedoucí lékař Ambulance pro léčbu ran a defektů, nyní Centra pro léčbu rány, které získalo v r. 2008 Certifikát garance kvality péče o chronické a komplikované rány vydávané Českou společností pro léčbu rány

od 2008 – vedoucí lékař skupiny pro léčbu rány v rámci Chirurgické kliniky

2011–2012 – Odborný lékař na oddělení všeobecné, viscerální a cévní chirurgie Malteser Krankenhaus Görlitz, Německo

2013–2016 – Vedoucí lékař na Klinice viscerální chirurgie a Onkocentra pro léčbu kolorektálního karcinomu Bethanien Chemnitz, Německo

od 2017 – Vedoucí lékař stanice „A“ chirurgického oddělení Nemocnice Na Františku Praha

od 5/2019 – zástupce primáře chirurgie Nemocnice Na Františku Praha

od 6/2022 – primář chirurgického oddělení Nemocnice Na Františku Praha


Publikace:

  • Fasciitida po laparotomii a její hojení – Rozhledy v chirurgii, 8/2003
  • Chirurgická léčba ulcus cruris venosum – Rozhledy v chirurgii, 12/2005
  • Nekrotizující infekční komplikace u syndromu diabetické nohy – Rozhledy v chirurgii, 7/2009
  • Strategie léčby chronických ran – Farmakoterapeutické informace SÚKL, Tempus medicorum, 3/2010
  • Transkutánní oxymetrie a diabetická noha – Medical Tribune, 4/2011
  • Aktivní management dekompresního transanálního drénu pro snížení insuficience po double staplingu – Miniinvazívna chirurgia a endoskopia: chirurgia súčasnosti. – ISSN 1336-6572. – Banská Bystrica: LuMa BB , 2021. – Roč. 25, č. 3 (2021), s. 4–10


Člen výboru ČSLR od roku 2010