Zájemci o členství ve společnosti se přihlašují prostřednictvím vyplněného přihlašovacího formuláře, který je odeslán na sekretariát společnosti.

Přihlášky budou zpracovány následující měsíc po skončení čtvrtletí, ve kterém bude přihláška odeslána.

Zpracování přihlášky znamená, že zájemci o členství bude zaslána průkazka člena společnosti s přiděleným členským číslem.

Současně bude přiloženým dopisem vyzván k uhrazení členského příspěvku na příslušný rok, kdy variabilní symbol (dále jen VS) se rovná členskému číslu.


Členství v ČSLR je podmíněno zaplacením ročního členského příspěvku a to bankovním převodem na účet ČSLR.

Bankovní spojení ČSLR: 78-9083900207 / 0100

Výše ročního členského příspěvku činí Kč 500,-


Člen:

  • je informován o dění v ČSLR s možností aktivní účasti
  • má významné finanční slevy na akce pořádané ČSLR
  • je mu zasílán časopis Léčba ran