doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D.

předsedkyně ČSLR

Pracoviště:

I. chirurgická klinika, FN U sv. Anny, Brno


Přehled dosaženého vzdělání:

1987 – 1. atestace z chirurgie, Brno

1995 – atestace z cévní chirurgie, Praha

2002 – dokončeno doktorandské studium


Přehled získané odborné praxe:

1984–dosud – I. chirurgická klinika, FNUSA, Brno

1989–1990 – II. chirurgická klinika, FNUSA, Brno – stáž 6 měsíců stáž v rámci předatestační přípravy z cévní chirurgie 

1989–1991 – Bakešova nemocnice 

1992–1993 – Nemocnice Na Homolce – stáž 6 měsíců v rámci předatestační přípravy z cevní chirurgie 

duben–červen 2004 – Southwestern University Hospital, Texas, USA