Mgr. Lenka Šeflová

Vzdělání:

09/2010 – 06/2012 – Lékařská fakulta Masarykova univerzita Brno – magisterský studijní program Specializace ve zdravotnictví, studijní obor Ošetřovatelská péče v gerontologii

09/1998–06/2002 – Lékařská fakulta Univerzita Palackého v Olomouci – bakalářský studijní program Ošetřovatelství

09/1994–01/1996 – Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně – pomaturitní specializační studium, obor speciální ošetřovatelská péče v chirurgii

09/1981–06/1985 – Střední zdravotnická škola v Šumperku – obor všeobecná sestra


Přehled praxe:

07/2006 – vrchní sestra II. interní kliniky – gastro-enterologické a hepatologické Fakultní nemocnice Olomouc

od 2008 – interní auditor ve zdravotnictví pro nelékařské oblasti, Fakultní nemocnice Olomouc

od 2013 – externí výuka na Fakultě zdravotních věd Univerzity Palackého Olomouc

od 2008 – externí výuka na Vyšší odborné škole zdravotnické E. Pöttinga Olomouc

03/1993–06/2006 – staniční sestra Ortopedické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc

09/1992–02/1993 – zdravotní sestra I. chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc

08/1988–09/1992 – mateřská dovolená

07/1985–08/1988 – zdravotní sestra I. chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc


Další vzdělávání:

03/2010–11/2010 – Certifikovaný kurz pro všeobecné sestry v podiatrii IKEM Praha

Registrace v ČR MZ ČR Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru všeobecná sestra – registrační číslo 005-0004-8021


Členství v odborných společnostech:

  • Členka výboru České společnosti pro léčbu rány
  • Členka redakční rady Medicína pro praxi, Hojení ran
  • Česká asociace sester