cernohorska.png


MUDr. Júlia Černohorská, Ph.D.


Jsem spokojená a nadšená dermatoložka s více než 20 lety praxe. Lékařkou jsem chtěla být od malička, kdy jsem si neustále hrála na doktorku a zachraňovala kromě trpělivé babičky všechny hračky, plyšáky a panenky. I když to může znít jako fráze, tato touha pomáhat lidem mě přivedla na Lékařskou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě. Poté jsem do atestace pracovala na Dermatovenerologické klinice FN Brno pod vedením paní profesorky Pospíšilové, která významně ovlivnila moji další životní cestu. Paní profesorka mě přivedla do světa hojení ran, který je mojí srdeční záležitostí dodnes. Tato oblast medicíny mě uchvátila natolik, že jsem se mikrobiálnímu osídlení obtížně se hojících ran věnovala i ve svém postgraduálním studiu. Titul Ph.D. jsem získala v roce 2014.

Mám zkušenosti s prací na klinice, tedy v lůžkovém zařízení, ve stacionáři, v soukromé ambulanci a nyní pracuji jako konzultantka hojení ran v domovech pro seniory a zařízeních pro pacienty s mentálním postižením, úzce spolupracuji se sestřičkami z Aagentur domácí péče, velmi smysluplné mi přijde navštěvování zejména imobilních a obtížně mobilních pacientů v jejich domácím prostředí. Pacientům se snažím poskytovat nejen péči o obtížně se hojící rány, ale také podporu a porozumění, a snažím se pochopit, jak rány ovlivňují kvalitu jejich života. Pro moji práci je klíčová spolupráce s pacientem a jeho rodinnými příslušníky, holistický přístup a multioborová spolupráce. Dává mi smysl pátrat po příčinách, které mohou vést ke stagnaci rány, diskuse s pacienty ohledně kvality jejich života, spánku, nutrice, schopnosti vykonávat oblíbené činnosti a jejich pohledu na život. K hlubší empatii, budování důvěry, kladení správných otázek a nalézání souvislostí mi významně pomohlo studium psychosomatické medicíny ve čtyřletém kurzu Rodinné terapie psychosomatických chorob.

Mnoho let se věnuji přednášení, organizování workshopů, webinářů a různých edukačních akcí pro zdravotnické pracovníky i laickou veřejnost, napsala jsem desítky odborných článků. Mám ráda interaktivitu, výměnu názorů a zkušeností, pochopení souvislostí. Na workshopech a v přednáškách se snažím otevírat také méně komunikovaná témata – vliv psychiky na hojení ran, vliv ran na rodinné příslušníky a okolí, komplexní přístup k pacientům a další.