MUDr. Jan Stryja, Ph.D.

místopředseda ČSLR

Odborná kvalifikace:

2000 – atestace I. stupně v oboru chirurgie

2003 – licence ČLK pro výkon samostatné praxe, pro výkon odborného zástupce, pro poskytování poradenských služeb pro obor chirurgie

2004 – uznána specializovaná způsobilost v oboru chirurgie dle § 44 odst. 1 věty šesté zákona č. 95/2004 Sb.

2008 – atestace z cévní chirurgie

2010 – licence ČLK pro výkon samostatné praxe, pro výkon odborného zástupce, pro poskytování poradenských služeb pro obor cévní chirurgie

2007–2014, Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity v Brně, doktorské postgraduální studium, obor chirurgie. Disertační práce „Nové trendy v léčbě ulcerací syndromu diabetické nohy“. Státní doktorská zkouška z chirurgie vykonána a disertační práce obhájena 15. 4. 2014. Titul Ph.D.

2014 – licence ČLK pro výkon funkce primáře pro poskytování poradenských služeb pro obor cévní chirurgie


Pracovní zařazení: lékař se specializací v oboru chirurgie a cévní chirurgie


Odborná praxe:

1997–2004 – lékař chirurgického oddělení Nemocnice Třinec

2000–dosud – externí lékař Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje

2005–dosud – lékař Komplexního kardiovaskulárního centra Nemocnice Podlesí a.s., Třinec

2015–dosud – jednatel společnosti Salvatella s.r.o. se sídlem v Třinci

2015–dosud – odborný zástupce Salvatella s.r.o., chirurgická, cévní a podiatrická ambulance, se sídlem v Třinci

2018–dosud – lékař-konzultant pro léčbu nehojících se ran oddělení následné péče Nemocnice Agel Český Těšín


Odborné stáže:

V.A.C. Therapy Systems, 20.–21. 1. 2005, školící centrum KCI Vídeň, Rakousko. Professional Practice in Wound Healing,

20.–21. 6. 2005, European Surgical Institute in Hamburg, Německo.

Mezinárodní seminář na téma využití stříbra v léčbě ranné infekce, 4.–5. 5. 2011, Londýn, Velká Británie.


Přehled odborné a pedagogické činnosti:

 • odborný garant a organizátor odborných konferencí s mezinárodní účastí Rande (2007, 2008, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019).
 • odborný garant akreditovaného kvalifikačního kurzu pro nelékařské pracovníky: „Kurz ošetřování ran a kožních defektů metodou vlhkého hojení I“ (praktická i odborná část výuky, akreditace udělená Ministerstvem zdravotnictví ČR pro roky 2010–2016).
 • spoluautor doporučeného postupu „Ošetření chronické rány“ vydaného pod garancí ČSLR
 • spoluautor KDP: Prevence a léčba dekubitů (2021)
 • garant KDP: Doporučené postupy pro infekce v místě chirurgického výkonu – prevence a léčba (2021).
 • autor kreditovaného e-learningového kurzu ČLK pro lékaře „Základy léčby nehojících se ran“ (2015)
 • autor a odborný garant akreditovaného e-learningového kurzu EUNI pro lékaře a nelékařské pracovníky „Základní kurz léčby ran“, dostupné na www.euni.cz (2020)


Členství v odborných společnostech:

 • člen výboru České společnosti pro léčbu rány
 • člen České společnosti kardiovaskulární chirurgie ČLS JEP
 • člen podiatrické sekce České diabetologické společnosti ČLS JEP
 • člen European Wound Management Association (EWMA)
 • člen poradního sboru EWMA Council (pracovní skupina pro racionální antimikrobiální terapii, infekce v místě chirurgického výkonu a péče zaměřená na osobnost pacienta) od 5/2014 do 5/2020, člen EWMA Executive na pozici pokladníka 2018–2020
 • člen redakční rady časopisu Léčba ran
 • člen redakční rady časopisu Kazuistiky v angiologii
 • člen redakční rady časopisu Rozhledy v chirurgii