MUDr. Dominika Diamantová, Ph.D.

Vzdělání:

základní devítiletá škola Komenium v Olomouci (1979)

gymnázium Jiřího z Poděbrad (maturita 1983 s vyznamenáním)

lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (všeobecné lékařství, 1989)


Zaměstnání:

nyní ve funkci primáře dermato-venerologického oddělení

1993 – Vojenská nemocnici Olomouc

1989 – nemocnice v Přerově

1989 – nemocnice ve Vyškově


Vzdělání:

1998 – atestace II. stupně z oboru dermatovenerologie

1995 – atestace z korektivní dermatologie a kosmetologie

1992 – atestace I. stupně z oboru dermatovenerologie


Zkušenosti s hojením ran:

S chronickými ranami pracuje ve své praxi od nástupu do zaměstnání.

Roku 1995 jako jedna z prvních započala aplikovat moderní krycí materiály.

Na pracovišti je prováděna řada klinických studií k ověření účinnosti moderních krycích materiálů.

Současně také o problematice hojení ran a o svých zkušenostech s hojením přednáší a publikuje články v odborných periodikách.

Smysl a cíl svého působení v ČSLR spatřuje v prosazení lepších podmínek pro komplexní léčbu chronických ran a domnívá se, že k tomu je zapotřebí lepší spolupráce mezi jednotlivými obory, mezi sestrami a lékaři, dále v možnosti speciálního vzdělávání sester a lékařů, v používání moderních materiálu a léčebných postupů a seznamování veřejnosti s možnostmi a přednostmi nových způsobů léčby.