ČeskyEnglish

XX. celostátní kongres s mezinárodní účastí

10.8.2021

XX. celostátní kongres s mezinárodní účastí

Termín konání: 5.5.2022 - 6.5.2022

Přihlášení k aktivní účasti do: 28.2.2022

Přihlásit se na akci

na téma: mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů - program kongresu k dispozici v záložce Aktuality !!!

 

 

 

PROGRAM KONGRESU ZDE

 

 

 

Česká společnost pro léčbu rány

pořádá ve spolupráci

s  Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice,

s Pardubickou nemocnicí, Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

 

 

 XX. celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů

 

záštitu nad kongresem laskavě převzali : rektor Univerzity Pardubice hejtman Pardubického kraje

 

termín a místo konání: 5. až 6. května 2022 Univerzita Pardubice – velká aula a přilehlé učebny

Epidemiologická situace vypadá příznivě a tak přecházíme do normálního předkongresového módu

Dle epidemiologické situace však nelze vyloučit nutnost úpravy formy kongresu a omezení počtu pasivních účastníků (dle termínu přihlášení a data úhrady kongresového poplatku).

Kongres je určen pro lékaře z praxe, chirurgy, dermatology, angiology, geriatry, diabetology, internisty a lékaře ostatních oborů, kteří se zabývají léčbou rány.

Dále pro sestry jak z ambulantních i lůžkových zařízení, tak domácí péče.

Okruhy přednášek budou: nové poznatky v problematice léčby ran, nové materiály, atypické postupy, infekce v ráně, debridement, onemocnění periferních cév jako etiologický faktor – chirurgické

a konzervativní řešení, chronická žilní insuficience, dekubity, diabetická noha, popáleniny, faktory ovlivňující hojení ran.

Satelitně budou probíhat workshopy k jednotlivým tématům, k novinkám v moderních terapeutických obvazech, kazuistiky.

Přijměte opět naše srdečné pozvání k účasti na kongresu ve městě perníku.

doc. MUDr. L. Veverková, Ph.D.

Chirurgická klinika FN u Svaté Anny, Brno předsedkyně ČSLR

prim. MUDr. I. Bureš

Geriatrické centrum Pardubické nemocnice, NPK a. s. za organizační výbor kongresu ČSLR

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Upravené podrobnosti: 

1. přihlásit se k pasivní účasti je možné prostřednictvím internetových stránek www.cslr.cz (on-line přihláška zde nahoře na stránce, popř. offline přihláška ke stažení dole na stránce)

2. Výše kongresového poplatku :

- v případě odeslání platby z Vašeho účtu do 18. 4. 2022   • členové ČSLR 900 Kč • nečlenové ČSLR 1 400 Kč

- platba odeslána z Vašeho účtu od 19. 4. 2022 a uhrazená při prezenci: • členové ČSLR 1 200 Kč • nečlenové ČSLR 1 800 Kč

Platbu kongresového poplatku prosím zašlete na účet ČSLR číslo: 78-9083900207/0100 pod variabilním symbolem, který Vám bude sdělen e-mailem v rámci potvrzení přijetí Vaší přihlášky k

pasivní účasti.

Potvrzení přihlášky k pasivní účasti spolu s informacemi pro provedení platby kongresového poplatku obdrží všichni dosud přihlášení v první polovině měsíce března 2022

Poplatek ve snížené výši pro členy ČSLR se týká těch osob, kteří jsou členy ČSLR a mají zaplacený členský příspěvek nejméně za rok 2021. 

Původní přihlášky z podzimu 21 zůstávají v platnosti . 

Zahájení plateb kongresového poplatku od 7.3.2022

Informace pro lékaře: Na přihlášku je nezbytné uvést své evidenční číslo lékaře České lékařské komory, dále „ČLK ID“, které je nezbytným údajem prezenční listiny.

Tato slouží k tomu, aby mohly být kredity napárovány k účtu konkrétního lékaře na portálu www.vzdelavanilekaru.cz .

Jelikož je spousta lékařů s identickým jménem, ale ČLK ID je unikátní, musí být kredity zapisovány právě na základě ČLK ID 

sekretariát: telefon 721 951 518, nouzový telefon 466 654 335

E-mail: sekretariat@cslr.cz

přihláška i na www.cslr.cz, písemnosti na adresu: Eva Novotná, Prodloužená 261, 530 09 Pardubice

Termín pro odevzdání abstrakt : 5.4.2022 -  e-mailem na adresu : sekretariat@cslr.cz, popř. přímo do redakce časopisu Léčba ran : cerna@vzdelavani-in.cz

 

 

  Přihláška (off-line) ke stažení zde

 

 

 

 

Sekce: Kongresy ČSLR | Zahraniční kongresy | Kurzy a semináře | Archiv   |   Tisk   |   Poslat článek známému


© 2010 ČSLR    RSS kanál  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2022

557969 návštěvníků webu