ČeskyEnglish

Archiv akcí před rokem 2011

16. NÁRODNÍ DERMATOLOGICKÝ KONGRES

Termín: 29. dubna – 2. května 2010
Místo konání: Praha, Clarion Congress Hotel Prague

Hlavní témata:
Interdisciplinární pohled na dermatologii: kožní nádory, psoriáza, dermatologická terapie, estetická dermatologie, hojení ran

6. SYMPOSIUM DERMATOLOGICKÝCH SESTER
3. SYMPOSIUM REZIDENTŮ

Kongres je certifikován kredity ČLK (celkem 16 kreditů) a ČAS (4 kredity).

Aktuální program a registrace

III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI

Akci pořádá II. interní klinika FN Olomouc ve spolupráci s Klinikou anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče VFN a 1 LF UK Praha a Česká společnost pro léčbu rány.
Program, přihláška (PDF)

RANDE 2011

9. - 11. června 2011
Pozvánka

Repetitorium komplexní léčby chronických ran 2010 INTENZIVNÍ KURZ

18. - 19. BŘEZNA 2010
Informace (PDF)

Repetitorium komplexní léčby chronických ran 2010

Termíny:
20. dubna 2010
7. května 2010
Informace (PDF)

EWMA 2010

Aktuální akce:
http://www.ewma.org/
http://ewma.org/english/ewma-conferences.html

 

VIII. celostátní kongres s mezinárodní účastí

na téma: mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů
termín: 28.- 29. leden 2010
místo konání: Univerzita Pardubice -velká aula a přilehlé učebny

Kongres je určen pro lékaře z praxe, chirurgy, dermatology, angiology, geriatry, diabetology, internisty a lékaře ostatních oborů, kteří se zabývají léčbou rány. Dále pro sestry jak z ambulantních i lůžkových zařízení, tak domácí péče.
Okruhy přednášek budou : nové poznatky v problematice léčby ran, nové materiály, onemocnění periferních cév jako etiol. faktor-chirurgické a konzervativní řešení, chronická žilní insuficience, dekubity, diabetická noha , popáleniny, faktory ovlivňující hojení ran.

Léčba a ošetřování ran v praxi

Kongres se koná 11. září 2009 od 9,00 hod. do 17,00 hod. ve Velké posluchárně LF UP v Olomouci.

Pozvánka (pdf)

Medical Fair v Brně

V rámci Medical Fair v Brně - 21. října 2009 - proběhne sympozium věnované problematice hojení u diabetiků

Diabetic Foot study Group meeting

25.-28.9.2009, Bled, Slovinsko (www.dfsg.org)

Rande 2009

Ostrava 25. září 2009
I. Oznámení
Program konference RANDE 2009

Konference Diabetická noha

Praha, 27.11.2009

REPETITORIUM KOMPLEXNÍ LÉČBY CHRONICKÝCH RAN 2009

Ke stažení:


Kurz hojení2009 inten.pdf
Kurz hojení2009.pdf

VII. celostátní kongres s mezinárodní účastí

na téma: mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů
termín: 29.- 30. leden 2009
místo konání: Univerzita Pardubice - velká aula a přilehlé učebny

Kongres je určen pro lékaře z praxe, chirurgy, dermatology, angiology, geriatry, diabetology, internisty a lékaře ostatních oborů, kteří se zabývají léčbou rány. Dále pro sestry jak z ambulantních i lůžkových zařízení, tak domácí péče.
Okruhy přednášek budou : nové poznatky v problematice léčby ran, nové materiály, onemocnění periferních cév jako etiol. faktor-chirurgické a konzervativní řešení, chronická žilní insuficience, dekubity, diabetická noha , popáleniny, faktory ovlivňující hojení ran.http://www.ewma2009.org/

Konference EWMA 2009, Helsinky, Finsko, 20 - 22, May 2009

Ke stažení: 2_ann_Helsinki_eng_WEB.pdf
http://www.journaloflymphoedema.com/lymphoedema_conference_09.shtml

1st Annual International Lymphoedema Conference & Exhibition 2009


http://www.sawc.net/

The 22nd Annual Symposium on Advanced Wound Care and Wound Healing Society (SAWC/WHS) Meeting, April 26 - 29, 2009, Dallas, Texas

Kongres EWMA 2008 Lisabon, 14.-16.5.2008

www.ewma.org/ewma2008/


III. kongres WUWHS Toronto, 4.6. - 8.6.2008

www.wuwhs2008.ca


Meeting of the Diabetic Foot Study Group, 11.-13.9.2008

symposium DFSG (Mezinárodní symposium o diabetické noze, Lucca, Itálie)

www.dfsg.org


RANDE 2008 – Konference o hojení chronických ran, kožních defektů a reparaci tkání s mezinárodní účastí

11.9.2008, Ostrava, Hotel Atom

www.nempodlesi.cz/obsah/akce/planovane.aspx


Pacient a chronická rána - hledání důvodů selhávání terapie

„Multidisciplinární přístupy v komplexní léčbě ran“

Vážené kolegyně a kolegové – dovolujeme si Vás jménem České společnosti pro léčbu rány pozvat na setkání těch, co hledají nové cesty v hojení ran.
Sympozium se koná v rámci výstavy Hospimedica (od letošního roku Medical Fair Brno), která se uskuteční v říjnových dnech v Brně a která se léta těší vaší pozornosti.


VI. celostátní kongres s mezinárodní účastí

na téma: mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů
termín: 25.-26. leden 2008
místo konání: Univerzita Pardubice -velká aula a přilehlé učebny

Kongres je určen pro lékaře z praxe, chirurgy, dermatology, angiology, geriatry, diabetology, internisty a lékaře ostatních oborů, kteří se zabývají léčbou rány. Dále pro sestry jak z ambulantních i lůžkových zařízení, tak domácí péče. Okruhy přednášek budou : nové poznatky v problematice léčby ran, poziční dokumenty EWMA, onemocnění periferních cév jako etiol. faktor-chirurgické a konzervativní řešení, chronická žilní insuficience, dekubity, diabetická noha , popáleniny, faktory ovlivňující hojení ran. Satelitně budou probíhat workshopy k jednotlivým tématům, k novinkám v moderních terapeutických obvazech, kasuistiky.

Více informací a přihláška


REPETITORIUM KOMPLEXNÍ LÉCBY CHRONICKÝCH RAN 2007

Pozvánka (.pdf)


Rande 2008

čtvrtek 11. 9. 2008 od 8:30 do 16:00 hodin
Hotel Atom Ostrava

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolujeme si Vás po roce pozvat na II. ročník mezinárodního setkání příznivců moderních metod při ošetřování chronických ran a kožních defektů, které se uskuteční 11. září 2008 v Ostravě.
Naše setkání chce navázat na úspěšnou loňskou konferenci Rande 2007. Společným mottem připravovaného setkání v roce 2008 je "Hledání cest ke zlepšení kvality léčby chronických ran". Konferenci chceme otevřít všem zdravotnickým profesím, které mají k léčbě pacientů s nehojícími se ránami a chronickými defekty co říci. S ohledem na specializaci pořádajícího pracoviště - Centra cévní a miniinvazivní chirurgie, Nemocnice Podlesí, a.s. - klademe důraz na kauzální terapii poruch prokrvení a šetrný přístup k hojící se ráně. Cílem našeho setkání bude výměna zkušeností mezi odborníky v hojení ran a prohloubení mezinárodní spolupráce v oboru, který zasahuje do mnoha odvětví medicíny a úspěšně léčí nemoci, nad kterými již mnozí zlámali hůl.

Více informací na http://www.nempodlesi.cz/rande/kurzy/info/info.aspx


XI. Slovenský kongres cievnej chirurgie s mezinárodnou účasťouV. celostátní kongres ČSLR

na téma: mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů
termín 26. - 27. 1. 2007
místo konání Univerzita Pardubice - velká aula a přilehlé učebny

Další informace


Syndrom diabetické nohy - aktuální informace

3. 11. 2006 8.00-16.00
Kongresové centrum IKEM

Pozvánka
Program


Léčba a ošetřování ran v praxi

19. - 20. října 2006 / Olomouc

Upoutávka (PDF; 100 kB)
Pozvánka (PDF; 180 kB)


Repetitorium komplexní léčby chronických ran
Vážené kolegyně, kolegové,
dovoluji si Vás informovat o odborných kurzech, které budou probíhat v naší nemocnici od června letošního roku. Jedná se o kurzy zaměřené na moderní ošetřování a komplexní terapii chronických ran, kožních defektů i komplikovaných akutních ran. Cílem je seznámení se s moderními metodami při ošetřování ran a osvojení si práce s vlhkým krytím. Akce je určena jak pro lékaře, tak zdravotní sestry a je organizována Centrem cévní a miniinvazivní chirurgie Nemocnice Podlesí a.s. a Zdraví pro život o.p.s. ve spolupráci s Českou společností pro léčbu rány a výrobci materiálů k hojení ran.
MUDr. Jan Stryja
vedoucí kurzu

Informace ke stažení (.doc)
1. pozvánka (.doc)
2. pozvánka (.doc)


Odborný kurz - Nové pojetí terapie ran
Určeno pro sestry a lékaře, kteří ošetřují zejména chronické rány
Místo: NCO NZO Brno
Termín: 6.-7.4.2006, 1.-2.6.2006, 7.-8.9.2006, 5.-6.10.2006
Odborný garant: MUDr. Ivo Bureš
Další info na www.nconzo.cz


Odborný seminář pro všeobecnou sestru včetně sester se specializovanou způsobilostí/dle zákona č.96/2004 Sb./ : Hojení ran vlhkou metodou
Nemocnice Podlesí, a.s., Třinec
termín: 30.5.2006, aula Nemocnice Podlesí Třinec, začátek 10,00 hodin
Seminář probíhá pod záštitou ČAS s kreditními body.
Kontaktní osoba: MUDr. Jan Stryja , členk výboru ČSLR


10.-13.9.2006 se koná v Elsinoru, Dánsko: DFSG Meeting (Diabetic foot study group).
Odkaz: www.dfsg.org


17.5.2006 České sympózium ČSLR, 20.5.2006, Praha - program (PDF)


15.4.2006 České sympózium ČSLR, 20.5.2006, Praha


3.1.2006 EWMA 2006, 18.-20.5.2006, Praha


17.10.2005 IV. celostátní kongres ČSLR, 25.-26.11.2005, Pardubice


17.10.2005 Volby do představenstva ČSLR proběhnou 25.-26.11.2005 během IV. kongresu ČSLR (více info, kandidátka)


25.5.2005 Diagnostika a monitoring v terapii rány - program, 7.6.2005, Olomouc


15.4.2005 IV. celostátní kongres ČSLR, 25.-26.11.2005, Pardubice - 1. oznámení


16.3.2005 Diagnostika a monitoring v terapii rány, 7.6.2005, Olomouc


18.2.2005 Zpráva ze III. celostátního kongresu ČSLR (MUDr. V. Fejfarová)


26.-27.11.2004 III. celostátní kongres ČSLR


10.10.2004 III. celostátní kongres ČSLR - detailní informace, program, workshopy


14.5.2004 III. celostátní kongres ČSLR, 26.-27.11.2004, Pardubice - 1. oznámení


26.3.2004 Jarní sympózium - VII. pracovní den ČSLR, valná hromada ČSLR

Diabetická noha 2007

2. 11. 2007
Kongresové centrum Ústfiední vojenské nemocnice Praha

Pozvánka (pdf)


Pacient a chronická rána
hledání důvodů selhávání terapie

Lepší diagnostika zlepší i vyhlídky na úspěšnou terapii

Interaktivní sympozium

Středa 17.10.2007

Brno – BVV / Brněnské veletrhy a výstavy/
V rámci Hospimedica 2007 Brno

Pozvánka a program ke stažení


V. celostátní kongres ČSLR

26.-27.1.2007, Pardubice

Další informace


Syndrom diabetické nohy - aktuální informace

3. 11. 2006 8.00-16.00
Kongresové centrum IKEM

Pozvánka
Program


Léčba a ošetřování ran v praxi

19. - 20. října 2006 / Olomouc

Upoutávka (PDF; 100 kB)
Pozvánka (PDF; 180 kB)


Repetitorium komplexní léčby chronických ran
Vážené kolegyně, kolegové,
dovoluji si Vás informovat o odborných kurzech, které budou probíhat v naší nemocnici od června letošního roku. Jedná se o kurzy zaměřené na moderní ošetřování a komplexní terapii chronických ran, kožních defektů i komplikovaných akutních ran. Cílem je seznámení se s moderními metodami při ošetřování ran a osvojení si práce s vlhkým krytím. Akce je určena jak pro lékaře, tak zdravotní sestry a je organizována Centrem cévní a miniinvazivní chirurgie Nemocnice Podlesí a.s. a Zdraví pro život o.p.s. ve spolupráci s Českou společností pro léčbu rány a výrobci materiálů k hojení ran.
MUDr. Jan Stryja
vedoucí kurzu

Informace ke stažení (.doc)
1. pozvánka (.doc)
2. pozvánka (.doc)


Odborné kurzy pro všeobecnou sestru včetně se specializovanou způsobilostí/dle zákona č.96/2004 Sb./ v používání obvazů pro metodu vlhkého hojení
Klaudiánova nemocnice, Oblastní nemocnice,a.s., Mladá Boleslav, Středočeský kraj
termín: rok 2006 2-3 x měsíčně dle domluvy

Semináře probíhají podle plánu v odpoledních hodinách v malých skupinách
6-8 účastníků. Po teoretické části následuje praktický nácvik použití obvazů
na modelech rány. Praktický nácvik vyžaduje malou skupinu posluchačů.
Odborné kurzy probíhají pod záštitou ČAS s kreditními body.
Kontaktní osoba: ¦emberová Zdenka, členka výboru ČSLR


Odborný kurz - Nové pojetí terapie ran
Určeno pro sestry a lékaře, kteří ošetřují zejména chronické rány
Místo: NCO NZO Brno
Termín: 6.-7.4.2006, 1.-2.6.2006, 7.-8.9.2006, 5.-6.10.2006
Odborný garant: MUDr. Ivo Bureš
Další info na www.nconzo.cz© 2010 ČSLR    RSS kanál  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2022

553147 návštěvníků webu