ČeskyEnglish

Zápis ze schůze výboru ČSLR 12/2020

26.12.2020

Schůze výboru ČSLR v Brně 10.12.2020

Zápis  z jednání  výboru ČSLR  dne  10.12.20  Brno

 

Přítomni: MUDr. D. Diamantová, Ph.D., Mgr. M. Koutná, Ph.D., Mgr. A. Kulakovská, MUDr. V. Fejfarová, Ph.D., ing. M. Krausová, prof. Dr.  A. Pokorná, Ph.D., MUDr. J. Stryja, Ph.D., Mgr. L. Šeflová, Doc. MUDr. L. Veverková, Ph.D., prim. MUDr. I. Bureš

On line: Bc. H. Pekárková, MUDr. R. Kubok

Omluveni: prof. MUDr. A. Pospíšilová, CSc, MUDr. R. Ston,

 

1.      Projednána aktivita České asociace dodavatelů zdravotnických prostředků CzechMed „Nemocnice bez dekubitů“.  Musíme konstatovat, že jako výbor nemáme oficiální informace o této aktivitě a přitom je v prezentaci uvedena ČSLR jako spolupracující organizace. Jen 3 členové výboru o této aktivitě věděli a jejich informace se zásadně rozcházejí. Jsme přesvědčeni, že tento postup je nevhodný.  Přitom ČSLR se aktivně zapojuje do  boje s dekubity a  do prevence dekubitů. Odborně CzechMed, jako sdružení firem dovážejících zdravotnické prostředky, nemůže garantovat odpovídající úroveň. Proti dekubitům je dobře bojovat, vzájemná spolupráce zdravotníků i firem může být přínosem pro pacienta, ale jistě ne takto prezentovanou formou.  Předseda ČSLR zašle dopis prezidentovi CzechMedu panu Miroslavu Palátovi s žádostí o vysvětlení. O dalším postoji CSLR se rozhodne po obdržené odpovědi.

2.     Byli jsme informováni spolutvůrci doporučených postupů při léčbě ran /KDP dekubity a KDP SSI/, paní prof. Pokornou, Ph.D.  a panem Dr. Stryjou, Ph.D.  o stavu těchto materiálů. Jsou připraveny k vydání. V dalším KDP („diabetická noha“) je členkou autorského týmu tvůrců MUDr. Fejfarová, Ph.D.

3.      Vzhledem k epidemiologické situaci byl zrušen XIX. kongres ČSLR v lednu 2021. Jako náhrada byla zvolena forma bezplatných webinářů, které by neměly být dlouhé, cca 1,5 hodiny. Měly by přinést v krátkosti novinky z oblasti léčby ran.  Plánujeme čtyři webináře.  Budou se týkat těchto   oblastí: diabetická noha / zajišťuje MUDr. Fejfarová, Ph.D./, chirurgie / zajišťuje Doc. MUDr. Veverková,Ph.D., MUDr. Stryja, Ph.D., dekubity / prof. Dr. Pokorná, Ph.D.,/, ošetřovatelství, dermatologie  / Mgr. Koutná, Ph.D., MUDr. Diamantová, Ph.D./.  Otázka jsou techniku zajišťující firmy. První nabídka byla vysoká, informujeme se ještě u jiných firem / Fejfarová, Diamantová/ Oslovíme i neziskovou organizaci Jessenius / Bureš/.

4.      V roce 2021, počátkem roku, mají proběhnout, vzhledem ke konci volebního údobí stávajícího výboru volby do celorepublikového výboru a revizní komise ČSLR. Na stránkách společnosti budou podrobné informace o volbách vyvěšeny.  Základní postup bude takový, že na stránkách bude formulář o přihlášení se za kandidáta do voleb / musí být člen ČSLR/. Tento formulář si zájemci o práci ve výboru stáhnou, vyplní a zašlou do určitého data elektronicky zpět. Datum bude oznámeno. Několik týdnů bude kandidátka vyvěšena a potom budou členové ČSLR vyzváni elektronicky k volbám. Pro udržení  kvality a přehledu považujeme za vhodné, aby ve výboru byly opět zastoupeny jednotlivé odbornosti jak lékařské, tak nelékařské, podle toho  budou  kandidáti roztříděni a voleni. 

5.       Diskutována s připravovanými volbami nového výboru i forma společnosti do budoucna. Většinově zatím ponechána stávající organizace společnosti.

6.     Byli jsme informováni / Doc. Dr. Veverková/ o možnosti preskripce Amniodermu a jiných biologických krytí. Podle registračního listu výkonu je jeho vykázání kódu vázáno na pracoviště ze seznamu podiatrických ambulancí (garantováno ČDS) a aktuálního seznamu pracovišť s garancí ČSLR. Výbor souhlasil s tímto postupem. V dotazníku potřebném k získání garance ČSLR bude nutné doplnit informaci o možnosti a zkušenostech žádajícího pracoviště s použitím biologických krytí (např. počet odléčených pacientů za poslední rok, krátké zhodnocení efektivity).

 

    Vysloveno poděkování a pochvala koordinátorce čtvrtého čísla Léčby ran Mgr. Koutné, Ph.D. za velmi pěknou úroveň čísla.     

 

                                                                                                  zpracoval         Bureš

Sekce: Zápisy ze schůzí výboru   |   Tisk   |   Poslat článek známému


© 2010 ČSLR    RSS kanál  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021

501897 návštěvníků webu