ČeskyEnglish

Historie společnosti

Česká společnost pro léčbu rány

Od roku 1999 se začala koncipovat společnost zdravotníků z nejrůznějších oborů. Ať lékařů či sester, kteří se zabývali hojením ran a to zejména chronických. Ti si chtěli na vzájemných setkáních vyměňovat zkušenosti a odborné informace na toto téma. Věděli, že pohled na problematiku léčby rány jen z jedné strany je v určitých případech nedostatečný a dále, že se objevují nové a nové postupy a materiály. Tři proběhlá sympózia a hlavně velký nárůst počtu jejich účastníků potvrdil zájem o možnosti organizované mezioborové a meziprofesní komunikace o této problematice a zároveň potřebu edukace a komunikace s pacienty a laickými pečovateli. Proto byla v září 2001 oficiálně registrována formou občanského sdružení Česká společnost pro léčbu rány / ČSLR /.

Jejím cílem je podílet se na komplexním řešení problému hojení rány, na zlepšování kvality péče o nemocné s chronickými ranami v nemocniční , ambulantní i domácí sféře.

Dále se chce podílet na tvorbě odborných standardů v péči o nemocné s chronickými defekty. Ve své činnosti zahrnuje výuku a edukaci zdravotníků i laiků.

Členové jsou lékaři z různých oborů , zdravotní sestry z nemocnic, ambulancí , ale i domácí péče, ostatní vysokoškoláci , vědečtí pracovníci . Členy se mohou stát i laičtí pečovatelé.

Od 1999 do roku 2005 bylo uskutečněno 7 pracovních dní , kde se místa konání vzhledem k dostupnosti mění / Brno, Praha /. Od roku 2002 pořádá společnost každý rok dvoudenní celorepublikový kongres s mezinárodní účastí na téma : Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů.Tyto kongresy se konají vždy v Pardubicích. Zde paralelně probíhají přednášky i četné workshopy na aktuální témata. Svá sdělení tu přednášeli takové zahraniční kapacity jako prof. Peter Franks, prof. Finn Gotrub, Marco Romanelli, Phil Bowler a řada jiných . Poslední kongres měl již téměř 700 účastníků. Členové společnosti se účastní zahraničních kongresů i s aktivní účastí.

Od roku 2003 je ČSLR kooperující organizací EWMA / European Wound Management Association /. Tato celoevropská organizace pro léčbu rány si vybrala pro rok 2006 Českou republiku , jako první zemi bývalého východního bloku, ke konání 16.konference EWMA.Tato konference probíhá ve spolupráci s ČSLR.

V NCO NZO Brno se členové ČSLR podílejí na výuce v kurzech moderního pojetí léčby ran.

Prostřednictvím aktivity Hojení 21 , kterou organizuje Česká společnost podpory zdraví , pomáhá ČSLR při edukaci jak zdravotníků, tak hlavně laiků / pečovatelů a pacientů /.

Akce

2005

listopad | 25. - 26.11.2005 | Pardubice | IV. celostátní kongres ČSLR

červen | 7.6.2005 | Olomouc | Diagnostika a monitoring v terapi rány (PDF)

2004

duben |16.04.2004 | Jarní sympózium, VII. pracovní den ČSLR + valná hromada ČSLR

listopad | 26. - 27.11.2004 | Pardubice | III. celostátní kongres ČSLR (PDF)

Fotogalerie

26. - 27.11.2004 | III. celostátní kongres ČSLR

28. - 29.11.2003 | II. celostátní kongres ČSLR


© 2010 ČSLR    RSS kanál  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023

595624 návštěvníků webu