ČeskyEnglish

Certificate of Quality

Garance kvality pro hojení chronických a komplikovaných ran

Česká společnost pro léčbu rány podporuje pracoviště, která v České republice zajišťují komplexní péči o klienty s chronickými ránami. Cílem naší snahy je zvýšit prestiž těchto zařízení mezi odbornou veřejností i laiky a zviditelnit síť pracovišť, která poskytují kvalitní péči o klienty s chronickými a komplikovanými ránami. Od roku 2007 proto uděluje komise kvality pracovištím, která vyhoví podmínkám stanoveným výborem ČSLR, Garanci kvality poskytované péče.
Pracoviště, která mají zájem certifikát získat, musí přijmout Deklaraci o poskytování komplexní péče pro klienty s chronickou a komplikovanou ránou a vypsat Žádost o garanci kvality Českou společností pro léčbu rány. Za dobu 5 let komise posuzovala více než 70 žádostí. Formulář žádosti je dostupný na www.cslr.cz. Do tohoto projektu se mohou přihlásit zdravotnická zařízení i agentury domácí péče. V případě, že poskytovatelem péče uvedeným v žádosti je fyzická osoba, uděluje společnost certifikát na dobu maximálně 3 let (Komplexní centrum pro hojení komplikovaných ran). V případě organizace s odborným garantem pro poskytování péče o chronické rány je možné získat certifikát maximálně na dobu 2 let (Komplexní skupina pro hojení komplikovaných ran). Vyplněný formulář odesílejte na adresu sekretariátu společnosti. O výsledku budete písemně vyrozuměni do 2 měsíců od přijetí žádosti. Žádosti s údaji, které se nezakládají na pravdě, budou ze schvalovacího procesu komisí vyloučeny.
Pracoviště, která úspěšně absolvují schvalovací proces, obdrží Certifikát kvality pro hojení chronických a komplikovaných ran s garancí ČSLR a jsou aktuálně zveřejněna na www stánkách společnosti. I když vlastnictví Certifikátu zatím přímo neopravňuje k své držitele k exkluzivitě v jednání o úhradách péče zdravotními pojišťovnami, je tato aktivita pacienty, plátci i poskytovateli péče velmi dobře přijímána. Společnost také umožňuje prezentovat výsledky činnosti držitelů certifikátu na akcích pořádaných ČSLR a nabízí svým členům možnost uplatnit slevu z účastnických poplatků na vzdělávacích akcích pořádaných ve spolupráci s ČSLR.
Věříme, že vás projekt Garance kvality oslovil a že se do něj brzy také zapojíte.MUDr. Jan Stryja,
vedoucí komise ČSLR pro kvalitu péče.

                           Garance kvality

Vyplněnou žádost pošlete poštou či elektronicky na adresu společnosti.


CWMA    RSS channel  |  Sitemap  |  Content Management System WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021

506792 návštěvníků webu