ČeskyEnglish

Fotokazuistika 4

19.1.2011

  1. Muž, 64 let
  2. Anamnéza: ICHDKK, recidivující flebotrombózy, ICHS s paroxysmální FS, stp recid. bronchopneumoniích,CHONB IV st, stp TBC plic , stp. krvácení trakčního divertiklu jícnu,hiatová hernie, polypoza duodena
  3. Epikríza: Přijat na chirurgické oddělení na jiném pracovišti pro melenu a hematemesu. Léčen konzervativně. 28.2. klinické příznaky akutního tepenného uzávěru LDK, dle dUZ uzávěr v oblasti bifurkace a.femoralis communis. Provedena chirurgická revize  embolectomia a. iliacae l.sin. Nedaří se zprůchodnit periferii, překlad k řešení cévním chirurgem. FGS vyš - bez známek krvácení, bez slizniční léze, nasazena antiagregační terapie
  4. Aktuální doppler tepen DKK: vlevo okluze dist.poloviny AFC a odstupu hl.kmene AFP, část kmene této tepny se zdá volně průchodná,možnost okluze periferních větví této tepny.Kompletní okluze AFS, AP a v.s. bércových tepen. Známky generalizované AS s kalc.plaky.
  5. Revize cévním chirurgem dne 28.2. na našem pracovišti s nálezem: Embolie AFC vlevo , disekce AFC l.sin, provedena trombectomia + profundoplastica l.sin. pooperačně oběhově nestabilní. Postupně se vyvíjí respirační insuficience, nutná OTI + UPV. Po operaci opakovaně reintubace a extubace pro resp. insuficienci, rozvoj renální insuficience, anurie, paroxysmální flutter síní
  6. 1.3. pro progresi ischémie LDK a septický šokový stav provedena urgentní amputatio in medio femoris l.sin. 10.3. dehiscentio et abscessus vulneris post profundoplasticam l.sin. Pahýl po amputaci rozbředlý, nekroticke okraje, oteklý, v kultivačním vyšetření sekretu z pahýlu - streptoccus faecalis, pseudomonas aeruginosa. Nasazena postupně antibiotika: amoksiklav, ciprinol, nizoral, tazocin
  7. 14.3. aplikace V.A.C. systému na nekrotickou ránu v levém třísle. Intermitentní režim, podtlak 125 mmHg, intenzita 10 . Po 5 dnech pokles CRP, leu - bez ATB terapie, pahýl klidný, objevují se granulace a ustává hnisavá sekrece.
  8. 21.3. kvantitativní obtisk spodiny rány 10 na 3 na cm2 pseudomonas aeruginosa, hodnoceno jako kontaminace spodiny . V.A.C. systém napojen do 31.3. K odstranění se rozhodujeme na základě dostatečného klinického efektu, příznivého lokálního nálezu a subj. zhoršení tolerance pacienta k V.A.C.
  9. Příjem per os dobrý, diuréza dostatečná, pacient afebrilní, subj. bez větších obtíží, bez ATB terapie, mobilizován na lůžku a do křesla. 5.4. sekundární sutura rány v levém třísle po profundoplastice, překlad na chirurgickou JIP odesílající nemocnice. 15.4. rána v levé inguině zhojena.

Sekce: Kazuistiky   |   Tisk   |   Poslat článek známému


© 2010 ČSLR    RSS kanál  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2022

557966 návštěvníků webu