ČeskyEnglish

X. Congress of CWMA - congress report, pictures

6.3.2012

X. Congress of CWMA - congress report, pictures

 

X. celostátní kongres ČSLR s mezinárodní účastí
      Ve dnech 26. – 27. 1.2012 proběhl v prostorách kongresového centra pardubické univerzity již X. ročník celostátního kongresu  s mezinárodní účastí České společnosti pro léčbu rány na téma: mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. Spolupořadateli byly zároveň Fakulta zdravotnických studií  Univerzity Pardubice a Pardubická krajská nemocnice .  
     Na kongresu, nad kterým převzal záštitu rektor pardubické univerzity a hejtman Pardubického kraje, zaznělo 63 přednášek  / z toho 15 kvalitních přednášek sesterských /  od autorů ze 4 zemí, Česka, Slovenska, Velké Britanie a Polska.  Přednášející byli z různých odborností : chirurgie, dermatologie, ortopedie, traumatologie, kardiochirurgie, cévní chirurgie, plastické chirurgie, popáleninové chirurgie, diabetologie, podiatrie, geriatrie, metabolizmu a výživy, interní, ARO, radiodiagnostiky, gynekologie, domácí péče. Dále z následné péče, kateder ošetřovatelství, výzkumných pracovišť.    Sympózií , workshopů proběhlo paralelně 15. Účast byla vysoká, cca celkově 900 účastníků.
    V úvodu kongresu přivítal   účastníky pardubický dětský folklorní soubor Perníček a po slavnostním zahájení začal maraton odborného programu, který skončil až před 19. hodinou. Pro odreagování účastníků byl připraven v rámci výročí X. kongresu a protože ČSLR měla v roce 2011 10 let svého trvání, velký společenský večer v AFI Palace. Účast byla opět velká, o spokojenost se v průběhu večera staral Elvis Presley Revival s Vláďou Lichnovským a Jam & Bazar. V dalších prostorech hrála cimbálová muzika a bylo možné zkusit štěstí   v kasinu.
    Druhý den ráno v 9 hodin začal druhý den kongresu s přednáškami i dalšími sympozii. Po posledních přednáškách členka předsednictva společnosti paní profesorka  MUDr. Alena Pospíšilová, CSc  poděkovala dosavadní předsedkyni paní MUDr. Miladě Franců Ph.D., která dále zůstává členkou republikového výboru, za její velký přínos pro rozvoj společnosti . Na uvolněné místo v předsednictvu byla zvolena paní Doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D. a předsedou se stal člen předsednictva prim. MUDr. Ivo Bureš.
 V průběhu kongresu probíhalo předsedajícími hodnocení přednášek zejména mladých autorů. Tady je vybrané pořadí.

1.místo  
                    Výhody využití vlhké terapie v léčbě ran
 
                     MUDr. David Šmíd, Eva Knedlíková
 
                     Chirurgická klinika, FN Plzeň
 
 2.– 3.místo                  
                   Parametry determinující proces hojení u chronických ran nohy
                   MUDr. Alena Berková
                   Chirurgické oddělení, Nemocnice Břeclav
    
                  
                 Mikrobiální etiologie ranných infekcí na chirurgickém pracovišti
                 MUDr. Zdeněk Chovanec, Doc. MUDr. L.Veverková, Ph.D., MUDr. M.Votava
                  I.chirurgická klinika, FN U Svaté Anny, Brno
 
 
 
 

         Jako nejlepší sesterská přednáška   byla vybrána tato:                   

                     Užití Cavilonu v radioterapii
                     Irena Krbová
                     Chirurgická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

   
 2. místo                

                   Elektronická dokumentace rány
                   Libuše Hašková, Z. Sýkorová
                   KKOP, MOÚ Žlutý kopec, Brno

                 

            Výběr byl velice náročný, protože zazněla ještě řada velmi dobrých přednášek na nová a zajímavá témata . Autor vítězné lékařské a sesterské přednášky dostává od ČSLR jako cenu uhrazený kongresový poplatek a  výraznou podporu poplatku k ubytování na Evropský kongres EWMA v květnu t.r. ve Vídni.
 
 

         Mimo velmi dobrých přednášek a odborného programu byl velmi potěšitelný skutečný zájem účastníků. Bylo vidět, že se nejedná jen o sběratele bodů a kreditů, ale že je zajímá problematika, rádi si vyslechnou zkušenosti a poznatky z jiných oborů. To se ukázalo zejména v ranních hodinách druhého dne a naopak při posledních přednáškách, kdy v auditoriu sedělo ještě dosti účastníků.
          Vysoká účast na kongresu nás zavazuje , aby se ČSLR snažila při zahájení další dekády své činnosti a kongresů alespoň udržet stávající úroveň jak odbornou, tak společenskou. Být dále iniciátorem mezioborové spolupráce při léčbě ran a kožních defektů a přinášet ve spolupráci s různými odbornostmi nové poznatky ve prospěch našich pacientů.

Section: Press Releases   |   Print   |   Send article to friend

After party

After party

Size: 48 kB

Full size (2,89 MB)

Elvis is coming

Elvis is coming

Size: 44 kB

Full size (2,47 MB)

Discussion

Display all Display selected Add a postCWMA    RSS channel  |  Sitemap  |  Content Management System WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021

506792 návštěvníků webu