ČeskyEnglish

prof. PhDr. Pokorná Andrea, Ph.D.

1.3.2020

vice-chairwoman

Education:
2014 Habilitation procedure 
– Faculty of Health and Social Sciences, University of South Bohemia in České Budějovice
2005–2009 PhD studies in Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology, Faculty of Medicine of Masaryk University; dissertation defence 12th February 2009
2007 Slovak Medical University, Faculty of Nursing and Professional Health Studies; state exam 13th September 2007
1993–1999 Palacký University Olomouc, Faculty of Education, field: secondary nursing school teaching; state exam 8th June 1999

Titles:
Doc.    2014    Faculty of Health and Social Sciences, University of South Bohemia in České Budějovice
Ph.D.   2009    Faculty of Medicine of Masaryk University
PhDr.   2007    Slovak Medical University, Faculty of Nursing and Professional Health Studies
Mgr.    1999    Palacký University Olomouc, Faculty of Education

Pedagogical and professional activity overview:
May 2005–present Faculty of Medicine, Masaryk University, Department of Nursing 
– assistant professor, coordinator of international relations within the field
September 2004–May 2005 Faculty of Medicine, Masaryk University, Department of Internal Medicine, Geriatrics, and Practical Medicine – assistant professor
August 2002–August 2004 secondary nursing school Jaselská 7/9 Brno – teacher of specialised subjects
August 2000–August 2002 secondary nursing school Nový Jičín – teacher of specialised subjects
August 1998–July 2000 school municipal authority Nový Jičín – teacher
November 1997
August 1998 private health centre Kopřivnice – nurse
June 1993May 1994 University Hospital Brno-Bohunice – nurse (May 1994 – October 1997 maternity leave)
January 1993–May 1994 Nový Jičín Hospital – nurse
July 1992December 1992 Ostrava City Hospital – nurse

Membership in professional societies:
Czech Wound Management Association (CWMA) 
– member of the board
Czech Association of Nurses – specialised teachers’ section, oncology section
Florence Network – academic committee member

Results of scientific activity up to now (projects):

2004–2006: 1st co-researcher of development project No.124 – Elektronické výukové materiály a komplexní podpora jejich tvorby na MU.

2/2010–present: Zavádění efektivních metod výuky s využitím digitálních medicínských obrazových informací na středních zdravotnických školách (CZ.1.07/1.1.02/02.0074) – role: methodology specialist, instructor.

10/2010–present: Empowering the Professionalization of Nurses through Mentorship (510111-LLP-1-2010-1-FI-ERASMUS) – role: 1st co-researcher for the Faculty of Medicine of Masaryk University.

10/2010–present: Zvyšování kvality praktické výuky v ošetřovatelství (CZ.1.07/2.2.00/15.0214) – co-researcher.

1/2011–12/2011: Podpora sociokulturní a odborné kompetence profesionálních pečovatelů (NLZP) o seniory (MUNI/A/0877/2010) – role: lead researcher.

1/2012–present: Podpora sociokulturní a odborné kompetence profesionálních pečovatelů (NLZP) o seniory ve zdravotní i sociální péči (MUNI/A/0812/2011) – role: lead researcher.

Publishing activity:
- books published by domestic publishing companies: 5
- chapters in books: 1 (1 foreign)
- textbooks: 4 (2 lead author, 1 editor, 1 co-author), 5 methodical handbooks (2 lead author, 3 co-author)
- articles, full-texts in peer-reviewed scientific journals: 31 (19 domestic, 12 foreign)
- articles, full-texts in peer-reviewed popular science journals: 29 (Czech Republic)
- works in domestic peer-reviewed scientific collections: 21
- works in foreign peer-reviewed scientific collections: 11
- published contributions to scientific conferences: 80 (foreign 20, domestic 60)
- abstracts of contributions to domestic conferences: 36
- abstracts of contributions to conferences abroad: 20
- scientific conference posters in the Czech Republic: 1
- scientific conference posters abroad: 10

Citations
Response statistics: 45

Selected publishing activity – overview:

Pokorná. A. Determinanty komunikace se seniory. In: Edukační sborník při příležitosti konání XXIX. Brněnských onkologických dnů s XIX. Konferencí pro sestry a laboranty. Masarykův onkologický ústav v Brně. Brno: 2005. ISBN 80-86793-05-2. (page 328)

Pokorná., A. Determinanty komunikačních technik v sociální interakci se seniory. In: Sborník z konference Generace 50 plus. České Budějovice: 2006. ISBN  80-7040-903-7 (pages 9295).

Pokorná A. Hodnocení nutričního stavu u seniorů  - nové metody a postupy. In: Sborník II. Mezinárodní konference ošetřovatelství. Nové trendy v ošetřovatelské péči. NCO NZO Brno, Brno: 2007. ISBN 978-80-7013-451-1. (pages 5053).

Pokorná A. Multimediální prvky výuky v ošetřovatelství. In: MEFANET - Sborník přednášek. Brno: MSD, 2007. ISBN 978-80-7392-007-4.

Pokorná A. E-learningové strategie v edukaci nemocných - metodická doporučení. In: Sborník přednášek konference MEFANET 2008. Brno: Masarykova univerzita spolu s MSD Brno, spol. s r.o. 2008. 4 s. ISBN 978-80-7392-065-4.

Pokorná, A. Specifika komunikace se seniorskou populací - mezinárodní evidence based review. In: Nové trendy v ošetřovatelské péči Sborník k IV. mezinárodní konferenci ošetřovatelství. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských ošetřovatelských oborů, 2009. pages 5660. ISBN 978-80-7013-490-0.

Pokorná. A. Je péče o pečující dostatečná? In. Sborník Vedecko odborná konferencia s medzinárodnou účasťou. Komplexná starostlivosť o člověka v hraničných situáciách. Fakulta zdravotníctva a soc. práce bl. P.P. Gojdiča v Prešove. Prešov: 2006. ISBN 80-969449-1-6. (pages 177182).

Pokorná, A. Ageistické tendence v ošetřovatelské péči. In Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii. Martin: Univerzita Komenského v Bratislave, 2009. pages 703713. ISBN 978-80-88866-61-9.

Pokorná, A. Determiners of the Communication with Seniors - Intercultural and Intergenerational Problem. In: Abstract Book: 33rd Annual Conference of The Transcultural Nursing Society. Bournemouth: 2007. (pages 7172).

Pokorná, A. Efektivní komunikační techniky v ošetřovatelství. Brno: NCO NZO, 2006. ISBN 80-7013-440-2.

Pokorná, A. Efektivní komunikační techniky v ošetřovatelství. 2. vyd. Brno: NCO NZO Brno, 2008. 100 s. ISBN 978-80-7013-466-5.

Pokorná, A. Juřeníková, P. Evaluace e-vzdělávání v předmětu ošetřovatelské postupy. In: Ošetrovateľský obzor, 2/2008 Bratislava: 2008. Slovenská zdravotnícka univerzita, 2/2008, 4 s. ISSN 1336-5606. 2008.

Pokorná. A. Je péče o pečující dostatečná. In: Zdravotníctvo a sociálna práca. č.1/2006 Bratislava: 2006 ISSN 1336-9326. (pages 36–41).

Pokorná, A. Prevence ageistiských postojů sester jako nástroj ke zkvalitnění geriatrické ošetřovatelské péče. In: Zdravotníctvo a sociálna práca. Prešov: SAPIENTIA. ročník 2, 2007. 2007. page 43. ISSN 1336-9326.

Pokorná, A.; Juřeníková, P. Evaluace aplikace a využívání poznatků evidence based healthcare z výuky v praxi. In: Revue ošetrovateľstva a laboratorných metodík, č.4/2007, Bratislava: 2007, (pages 158–160) ISSN 1335-5090.

Pokorná, Andrea. Možnosti multimediální podpory výuky ošetřovatelství. In: Ošetrovateľský obzor, 4/2007, 4. Bratislava: 2007. (pages 107112) ISSN 1336-5606. 2007.

Pokorná, A. Komunikace se seniory. 1. vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 2010. 160 s. Sestra (4048). ISBN 978-80-247-3271-8.

Pokorná, A. Komunikace se seniory. 1. vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 2010. 160 s. Sestra (4048). ISBN 978-80-247-3271-8.

Pokorná, A. Zdroje edukace pacientů na internetu a e-learningové strategie v edukaci pacientů. In: Nemcová, J.; Hlinková, E. Moderná edukácia v ošetrovateľstve. Vyd. první. Martin: Osveta, 2010. od s. 195-212, 24 s. ISBN 978-80-8063-321-9. altogether 260 book pages.

Pokorná, A. Efektivní komunikační techniky v ošetřovatelství. 3. doplněné vydání. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2010. 104 pages. ošetřovatelství. ISBN 978-80-7013-524-2.

Pokorná, A. MRÁZOVÁ, R. Kompendium hojení ran pro sestry. Praha: Grada Publishing a.s, 2012.200 s. edice Sestra (4048) ISBN 978-80-247-3371-5.

Wendsche, P. Pokorná,, A. Štefková, I. Perioperační ošetřovatelská péče. vyd. první. Praha: Galén, 2012. 117 s. ISBN 978-80-7262-894-0.

Pokorná, A.  Úvod do wound managementu – příručka pro studenty nelékařských zdravotnických oborů. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 112 pages. ISBN 978-80-210-6048-7.

Pokorná, A. a kol. Ošetřovatelství v geriatrii. Hodnotící nástroje. Praha: Grada. 2013. 208 pages. ISBN 978-80-247-4316-5.

Articles in journals from a global database (e. g. Scopus):

VASMANSKÁ, S.  POKORNÁ, A. Sexualita seniorů. Praktický lékař. 2011, 91(10), 602-605. ISSN 0032-6739.

POKORNÁ, A. HARTMANOVÁ, K. Problematika kolorektálního karcinomu v primární péči. Praktický lékař. 2012, 92(2) 31-34. ISSN 0032-6739.

Articles in journals on the list of peer-reviewed journals in the Czech Republic:

POKORNÁ A. Vliv efektivní komunikace na compliance pacienta. Vnitřní lékařství.2006. 52( 11) 52  ISNN 0042-773X. Abstract.

POKORNÁ, A.; KUNSTOVÁ, M.  Etické aspekty při ošetřování pacienta s chronickou ránou. Hojení ran 2008,2(1)32-32. ISSN 1802-6400. Abstract.

POKORNÁ, A.. Možnosti vzdělávání sester v oblasti chronických ran na univerzitní půdě. In: Hojení ran, Praha: 2008, 2(1)32-32. ISSN 1802-6400. ISSN 1802-6400. Abstract.

POKORNÁ, A.; ŠENKYŘÍKOVÁ, M. Vliv jednání a chování sestry a její image na průběh hospitalizace nemocného. Cor et Vasa, 2008, 50(7 – 8) 112 – 114. ISSN 0010-8650.

POKORNÁ, A.;  KUNSTOVÁ, M. Fototerapie v léčbě chronické rány. Hojení ran. 2009. 3(1). 43-43. 2009. ISSN 1802-6400. Abstract.

KUNSTOVÁ, M.; POKORNÁ, A. Management bolesti v průběhu převazu chronické rány. Hojení ran, 3(1) 18-19, 2009. ISSN 1802-6400. Abstract.

POKORNÁ, A.; MRÁZOVÁ, R.Požadavky na sjednocení postupů hodnocení ran. Hojení ran, Nakladatelství 4 (1) 42-43, ISSN 1802-6400. Abstract.

MRÁZOVÁ, R.; POKORNÁ, A. Quo vadis wound management v ošetřovatelství? Hojení ran, 4 (1) 53-54. ISSN 1802-6400. Abstract.

POKORNÁ, A.; KUNSTOVÁ, M. Nutriční screening jako součást komplementární péče o nemocné s chronickou ránou. Hojení ran, 2010. 4 (1) 54 -55. ISSN 1802-6400. Abstract.

POKORNÁ, A.; KUNSTOVÁ, M.Determinující faktory ovlivňující compliance seniora s chronickou ránou. Hojení raní., 4. 2010.(1) 58-58. ISSN 1802-6400. Abstract.

POKORNÁ, A. MRÁZOVÁ, R. Nejčastější mýty v ošetřovatelské péči o nemocné s bércovým vředem. Referátový výběr z dermatovenerologie. 2010, 3, 43-44, 4 s. ISSN 1213-9106.

POKORNÁ, A.  MRÁZOVÁ, R. Jak připravit validní kasuistiku. Hojení ran, 2011. 5 (1) 40-41, ISSN 1802-6400. 2011. Abstract.

STRYJA, J.POKORNÁ, A. Možnosti edukace ve wound managementu. Hojení ran, 2011. 5 (1) 47-50, 2 s. ISSN 1802-6400. Abstract.

POKORNÁ, A.; MRÁZOVÁ, R. Uplatnění metod Evidence Based Medicine v léčbě chronických ran z pohledu sester specialistek v geriatrii. Hojení ran, 5(1)40-40. ISSN 1802-6400. Abstract.

POKORNÁ, A. Znalostní ošetřovatelská péče u nemocných s bércovými vředy. Medicína pro praxi, 2011, 8(4) 198-201, ISSN 1214-8687.

POKORNÁ, A.; MRÁZOVÁ, R. Nejčastější nedostatky v dokumentování nehojících se ran. Hojení ran, 2011. 5(1) 16 -17. ISSN 1802-6400. Abstract.

POKORNÁ, A.; MRÁZOVÁ, R. Umíme pečovat o osoby s bércovou ulcerací? Hojení ran, 2011.5 (1) 17-17. ISSN 1802-6400. Abstract.

POKORNÁ, A. Využití Evidence-based Nursing v hojení ran v klinické praxi. Hojení ran, 2011. 5(4) 21-25. ISSN 1802-6400. 2011.

BERKOVÁ, A. POKORNÁ, A. VEVERKOVÁ, L. Problematika funginózních ran. Hojení ran, 2011. 5(5) 3-6, ISSN 1802-6400. 2011.

BERKOVÁ, A. . POKORNÁ, A. VEVERKOVÁ. L. Specifické přístupy k hodnocení exulcerující rány. Hojení ran, 2012. 6(1)12. ISSN 1802-6400. Abstract.

KOUTNÁ, M. POKORNÁ. A. Účelná dolorimetrie ve wound managementu. Hojení ran, 2012. 6(1) 18. ISSN 1802-6400. Abstract.

Articles in other peer-reviewed journals (Czech):

STRYJA, J.; POKORNÁ, A. Receptem na úspěch je efektiví edukace.Medical Tribune, 2011. 7(4 )d1-d8 s. ISSN 1214-8911.

Articles in other peer-reviewed journals (foreign):

POKORNÁ. A. Je péče o pečující dostatečná.  Zdravotníctvo a sociálna práca. 2006. 1(1) 36-41 ISSN 1336-9326.

POKORNÁ A. Kurz následné ošetřovatelské péče pro rodinné příslušníky – první zkušenosti a vize do budoucnosti. Zdravotníctvo a sociálna práca. 2006. 1(3) 57 ISSN1336-9326. Abstract.

POKORNÁ A. Význam výuky ošetřovatelství v pregraduální přípravě lékařů. Revue ošerovateľstva, sociálnej  práce a laboratórnych metodík. 2006. 12(2) 83-84 ISSN 1335-5090.

POKORNÁ, A. Prevence ageistiských postojů sester jako nástroj ke zkvalitnění geriatrické ošetřovatelské péče. Zdravotníctvo a sociálna práce.2007. 2(3) 43-43. ISSN 1336-9326. Abstract.

POKORNÁ, A.;  JUŘENÍKOVÁ, P.  Evaluace aplikace a využívání poznatků evidence based  healthcare z   výuky v praxi. In: Revue ošetrovateľstva a laboratorných metodík, 2007. 13(4) 158 – 160. ISSN 1335-5090

POKORNÁ, A. Možnosti multimediální podpory výuky ošetřovatelství. Ošetrovateľský obzor, 2007 4(4) 107 – 112. ISSN 1336-5606.

POKORNÁ, A.; JUŘENÍKOVÁ, P. Evaluace e-vzdělávání v předmětu ošetřovatelské postupy. Ošetrovateľský obzor, 2008. 5(2) 51-54. ISSN 1336-5606.

POKORNÁ, A.; MIKLÍKOVÁ, Z. Toaleta dýchacích cest u ventilovaných pacientů z pohledu všeobecných sester. Ošetrovateľstvo a porodná asistencia, 2011. 9(2) 3-5.ISSN 1336-183X.

Section: Members of the Board   |   Print   |   Send article to friend


CWMA    RSS channel  |  Sitemap  |  Content Management System WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021

513413 návštěvníků webu