ČeskyEnglish

XVII. celostátní kongres s mezinárodní účastí - Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů

14.1.2018

XVII. celostátní kongres s mezinárodní účastí - Mezioborová  spolupráce při léčbě ran a kožních defektů

Termín konání: 24.1.2019 - 25.1.2019

Pozor ! Dne 16.1.2019 končí možnost přihlašování k pasívní účasti přes webové rozhraní, později je možnost se přihlásit na kongres pouze přes sekretariát ČSLR !

 Program kongresu zde !

 

 

 

                                                Informace

 

Česká společnost pro léčbu rány  pořádá

 ve spolupráci

   s  Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice,

                                            s  Pardubickou nemocnicí, Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

 

XVII. celostátní  kongres s mezinárodní  účastí

 

na  téma:                   mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů

 

záštitu nad kongresem laskavě převzali :   rektor  Univerzity Pardubice

                                                                    hejtman  Pardubického kraje 

 

 

termín:                                          24.- 25. leden 2019

místo konání:                               Univerzita Pardubice  - velká aula a přilehlé učebny

 

     Kongres je určen pro lékaře z praxe, chirurgy, dermatology, angiology, geriatry, diabetology, internisty a lékaře ostatních oborů, kteří se zabývají léčbou rány. Dále pro sestry jak z ambulantních i lůžkových zařízení, tak domácí péče.

     Okruhy přednášek budou : nové poznatky v problematice léčby ran, nové materiály, atypické postupy, infekce v ráně, debridement, onemocnění periferních cév jako etiol. faktor-chirurgické a konzervativní řešení, chronická žilní insuficience, dekubity, diabetická noha , popáleniny, faktory ovlivňující hojení ran. Satelitně budou probíhat workshopy k jednotlivým tématům, k novinkám v moderních terapeutických obvazech, kasuistiky.

 

                                  Přijměte opět naše srdečné pozvání k účasti na kongresu v městě perníku.

 

 

                                                                      prim. MUDr. I. Bureš

                                               Geriatrické centrum Pardubické nemocnice, NPK a.s.

                                                                 člen předsednictva výboru ČSLR

 

 

      Prof. MUDr. A. Pospíšilová, CSc.                                                        Doc. MUDr. L. Veverková, Ph.D.

Dermatovenerologická klinika FN Brno                                            Chirurgická klinika FN u Svaté Anny, Brno

      člen předsednictva výboru ČSLR                                                        člen předsednictva výboru ČSLR

 

"-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kongresový poplatek: pokud nedojde k výraznému nárůstu poplatků od   ČLK a ČAS  

Platba odeslána z Vašeho účtu do 16. 1. 2019                               členové ČSLR     600 Kč,      nečlenové ČSLR      950 Kč
Platba odeslána z Vašeho účtu od 17. 1. 2019  a při prezenci      členové  ČSLR    900 Kč,      nečlenové  ČSLR    1300 Kč

Pozn. poplatek ve snížené výši pro členy ČSLR se týká těch osob, kteří jsou k 31. 12. 2018 členy ČSLR a mají zaplacený členský příspěvek za r. 2018

sekretariát:  telefon 721 951 518,  nouzový telefon 466 654 335  E-mail: sekretariat@cslr.cz    přihláška i na www.cslr.cz, písemnosti na adresu: Eva Novotná, Prodloužená 261, 530 09   Pardubice  

 

Přihlášky k aktivní účasti odešlete nejpozději do 25.11.2018 pomocí on-line formuláře, popř. poštou pomocí tištěného formuláře, který naleznete ZDE

 

Sekce: Kongresy ČSLR   |   Tisk   |   Poslat článek známému


© 2010 ČSLR    RSS kanál  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019

391142 návštěvníků webu