ČeskyEnglish

XIX. celostátní kongres s mezinárodní účastí

8.7.2020

XIX. celostátní  kongres s mezinárodní  účastí

Termín konání: 21.1.2021 - 22.1.2021

Přihlášení k aktivní účasti do: 25.11.2020

Přihlásit se na akci

na téma: mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů

 

 

 

 

                                                Informace

 

Česká společnost pro léčbu rány  pořádá

 ve spolupráci

   s  Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice,

                                            s  Pardubickou nemocnicí, Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

 

XIX. celostátní  kongres s mezinárodní  účastí

 

na  téma:                   mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů

 

záštitu nad kongresem laskavě převzali :   rektor  Univerzity Pardubice

                                                                    hejtman  Pardubického kraje 

 

 

termín:                                          21.- 22. leden 2021

místo konání:                               Univerzita Pardubice  - velká aula a přilehlé učebny

 

     Kongres je určen pro lékaře z praxe, chirurgy, dermatology, angiology, geriatry, diabetology, internisty a lékaře ostatních oborů, kteří se zabývají léčbou rány. Dále pro sestry jak z ambulantních i lůžkových zařízení, tak domácí péče.

     Okruhy přednášek budou : nové poznatky v problematice léčby ran, nové materiály, atypické postupy, infekce v ráně, debridement, onemocnění periferních cév jako etiol. faktor-chirurgické a konzervativní řešení, chronická žilní insuficience, dekubity, diabetická noha , popáleniny, faktory ovlivňující hojení ran. Satelitně budou probíhat workshopy k jednotlivým tématům, k novinkám v moderních terapeutických obvazech, kasuistiky.

 

                                  Přijměte opět naše srdečné pozvání k účasti na kongresu v městě perníku.

 

 

                                                                      prim. MUDr. I. Bureš

                                               Geriatrické centrum Pardubické nemocnice, NPK a.s.

                                                                 člen předsednictva výboru ČSLR

 

 

      Prof. MUDr. A. Pospíšilová, CSc.                                                        Doc. MUDr. L. Veverková, Ph.D.

  Dermatovenerologické odd. FN Brno                                              Chirurgická klinika FN u Svaté Anny, Brno

      člen předsednictva výboru ČSLR                                                        člen předsednictva výboru ČSLR

 

"-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kongresový poplatek: pokud nedojde k výraznému nárůstu poplatků od   ČLK a ČAS  a vzhledem k možné změně v rámci  COVID epidemiologické situace – byli byste informováni na stránkách ČSLR

Platba odeslána z Vašeho účtu do 10. 1. 2020                           členové ČSLR     600 Kč,  nečlenové   ČSLR     1100 Kč
Platba odeslána z Vašeho účtu od 11. 1. 2020  a při prezenci                 členové  ČSLR    900 Kč,   nečlenové  ČSLR     1500 Kč

Pozn. poplatek ve snížené výši pro členy ČSLR se týká těch osob, kteří jsou k 31. 12. 2020 členy ČSLR a mají zaplacený členský příspěvek za r. 2020

sekretariát:  telefon 721 951 518,  nouzový telefon 466 654 335  E-mail: sekretariat@cslr.cz    přihláška i na www.cslr.cz, písemnosti na adresu: Eva Novotná, Prodloužená 261, 530 09   Pardubice  

 

POZOR: Vzhledem k možné změně v rámci  COVID epidemiologické situace bude zahájeno přijímání plateb od listopadu 2020. O případných změnách budete  informováni na stránkách ČSLR 

offline přihláška ke stažení zde  (preferujeme však on-line přihlašování na této stránce výše - děkujeme)

Sekce: Kongresy ČSLR   |   Tisk   |   Poslat článek známému


© 2010 ČSLR    RSS kanál  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

468731 návštěvníků webu