ČeskyEnglish

Archiv akcí před rokem 2011

16. NÁRODNÍ DERMATOLOGICKÝ KONGRES

Termín: 29. dubna – 2. května 2010
Místo konání: Praha, Clarion Congress Hotel Prague

Hlavní témata:
Interdisciplinární pohled na dermatologii: kožní nádory, psoriáza, dermatologická terapie, estetická dermatologie, hojení ran

6. SYMPOSIUM DERMATOLOGICKÝCH SESTER
3. SYMPOSIUM REZIDENTŮ

Kongres je certifikován kredity ČLK (celkem 16 kreditů) a ČAS (4 kredity).

Aktuální program a registrace

III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI

Akci pořádá II. interní klinika FN Olomouc ve spolupráci s Klinikou anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče VFN a 1 LF UK Praha a Česká společnost pro léčbu rány.
Program, přihláška (PDF)

RANDE 2011

9. - 11. června 2011
Pozvánka

Repetitorium komplexní léčby chronických ran 2010 INTENZIVNÍ KURZ

18. - 19. BŘEZNA 2010
Informace (PDF)

Repetitorium komplexní léčby chronických ran 2010

Termíny:
20. dubna 2010
7. května 2010
Informace (PDF)

EWMA 2010

Aktuální akce:
http://www.ewma.org/
http://ewma.org/english/ewma-conferences.html

 

VIII. celostátní kongres s mezinárodní účastí

na téma: mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů
termín: 28.- 29. leden 2010
místo konání: Univerzita Pardubice -velká aula a přilehlé učebny

Kongres je určen pro lékaře z praxe, chirurgy, dermatology, angiology, geriatry, diabetology, internisty a lékaře ostatních oborů, kteří se zabývají léčbou rány. Dále pro sestry jak z ambulantních i lůžkových zařízení, tak domácí péče.
Okruhy přednášek budou : nové poznatky v problematice léčby ran, nové materiály, onemocnění periferních cév jako etiol. faktor-chirurgické a konzervativní řešení, chronická žilní insuficience, dekubity, diabetická noha , popáleniny, faktory ovlivňující hojení ran.

Léčba a ošetřování ran v praxi

Kongres se koná 11. září 2009 od 9,00 hod. do 17,00 hod. ve Velké posluchárně LF UP v Olomouci.

Pozvánka (pdf)

Medical Fair v Brně

V rámci Medical Fair v Brně - 21. října 2009 - proběhne sympozium věnované problematice hojení u diabetiků

Diabetic Foot study Group meeting

25.-28.9.2009, Bled, Slovinsko (www.dfsg.org)

Rande 2009

Ostrava 25. září 2009
I. Oznámení
Program konference RANDE 2009

Konference Diabetická noha

Praha, 27.11.2009

REPETITORIUM KOMPLEXNÍ LÉČBY CHRONICKÝCH RAN 2009

Ke stažení:


Kurz hojení2009 inten.pdf
Kurz hojení2009.pdf

VII. celostátní kongres s mezinárodní účastí

na téma: mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů
termín: 29.- 30. leden 2009
místo konání: Univerzita Pardubice - velká aula a přilehlé učebny

Kongres je určen pro lékaře z praxe, chirurgy, dermatology, angiology, geriatry, diabetology, internisty a lékaře ostatních oborů, kteří se zabývají léčbou rány. Dále pro sestry jak z ambulantních i lůžkových zařízení, tak domácí péče.
Okruhy přednášek budou : nové poznatky v problematice léčby ran, nové materiály, onemocnění periferních cév jako etiol. faktor-chirurgické a konzervativní řešení, chronická žilní insuficience, dekubity, diabetická noha , popáleniny, faktory ovlivňující hojení ran.http://www.ewma2009.org/

Konference EWMA 2009, Helsinky, Finsko, 20 - 22, May 2009

Ke stažení: 2_ann_Helsinki_eng_WEB.pdf
http://www.journaloflymphoedema.com/lymphoedema_conference_09.shtml

1st Annual International Lymphoedema Conference & Exhibition 2009


http://www.sawc.net/

The 22nd Annual Symposium on Advanced Wound Care and Wound Healing Society (SAWC/WHS) Meeting, April 26 - 29, 2009, Dallas, Texas

Kongres EWMA 2008 Lisabon, 14.-16.5.2008

www.ewma.org/ewma2008/


III. kongres WUWHS Toronto, 4.6. - 8.6.2008

www.wuwhs2008.ca


Meeting of the Diabetic Foot Study Group, 11.-13.9.2008

symposium DFSG (Mezinárodní symposium o diabetické noze, Lucca, Itálie)

www.dfsg.org


RANDE 2008 – Konference o hojení chronických ran, kožních defektů a reparaci tkání s mezinárodní účastí

11.9.2008, Ostrava, Hotel Atom

www.nempodlesi.cz/obsah/akce/planovane.aspx


Pacient a chronická rána - hledání důvodů selhávání terapie

„Multidisciplinární přístupy v komplexní léčbě ran“

Vážené kolegyně a kolegové – dovolujeme si Vás jménem České společnosti pro léčbu rány pozvat na setkání těch, co hledají nové cesty v hojení ran.
Sympozium se koná v rámci výstavy Hospimedica (od letošního roku Medical Fair Brno), která se uskuteční v říjnových dnech v Brně a která se léta těší vaší pozornosti.


VI. celostátní kongres s mezinárodní účastí

na téma: mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů
termín: 25.-26. leden 2008
místo konání: Univerzita Pardubice -velká aula a přilehlé učebny

Kongres je určen pro lékaře z praxe, chirurgy, dermatology, angiology, geriatry, diabetology, internisty a lékaře ostatních oborů, kteří se zabývají léčbou rány. Dále pro sestry jak z ambulantních i lůžkových zařízení, tak domácí péče. Okruhy přednášek budou : nové poznatky v problematice léčby ran, poziční dokumenty EWMA, onemocnění periferních cév jako etiol. faktor-chirurgické a konzervativní řešení, chronická žilní insuficience, dekubity, diabetická noha , popáleniny, faktory ovlivňující hojení ran. Satelitně budou probíhat workshopy k jednotlivým tématům, k novinkám v moderních terapeutických obvazech, kasuistiky.

Více informací a přihláška


REPETITORIUM KOMPLEXNÍ LÉCBY CHRONICKÝCH RAN 2007

Pozvánka (.pdf)


Rande 2008

čtvrtek 11. 9. 2008 od 8:30 do 16:00 hodin
Hotel Atom Ostrava

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolujeme si Vás po roce pozvat na II. ročník mezinárodního setkání příznivců moderních metod při ošetřování chronických ran a kožních defektů, které se uskuteční 11. září 2008 v Ostravě.
Naše setkání chce navázat na úspěšnou loňskou konferenci Rande 2007. Společným mottem připravovaného setkání v roce 2008 je "Hledání cest ke zlepšení kvality léčby chronických ran". Konferenci chceme otevřít všem zdravotnickým profesím, které mají k léčbě pacientů s nehojícími se ránami a chronickými defekty co říci. S ohledem na specializaci pořádajícího pracoviště - Centra cévní a miniinvazivní chirurgie, Nemocnice Podlesí, a.s. - klademe důraz na kauzální terapii poruch prokrvení a šetrný přístup k hojící se ráně. Cílem našeho setkání bude výměna zkušeností mezi odborníky v hojení ran a prohloubení mezinárodní spolupráce v oboru, který zasahuje do mnoha odvětví medicíny a úspěšně léčí nemoci, nad kterými již mnozí zlámali hůl.

Více informací na http://www.nempodlesi.cz/rande/kurzy/info/info.aspx


XI. Slovenský kongres cievnej chirurgie s mezinárodnou účasťouV. celostátní kongres ČSLR

na téma: mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů
termín 26. - 27. 1. 2007
místo konání Univerzita Pardubice - velká aula a přilehlé učebny

Další informace


Syndrom diabetické nohy - aktuální informace

3. 11. 2006 8.00-16.00
Kongresové centrum IKEM

Pozvánka
Program


Léčba a ošetřování ran v praxi

19. - 20. října 2006 / Olomouc

Upoutávka (PDF; 100 kB)
Pozvánka (PDF; 180 kB)


Repetitorium komplexní léčby chronických ran
Vážené kolegyně, kolegové,
dovoluji si Vás informovat o odborných kurzech, které budou probíhat v naší nemocnici od června letošního roku. Jedná se o kurzy zaměřené na moderní ošetřování a komplexní terapii chronických ran, kožních defektů i komplikovaných akutních ran. Cílem je seznámení se s moderními metodami při ošetřování ran a osvojení si práce s vlhkým krytím. Akce je určena jak pro lékaře, tak zdravotní sestry a je organizována Centrem cévní a miniinvazivní chirurgie Nemocnice Podlesí a.s. a Zdraví pro život o.p.s. ve spolupráci s Českou společností pro léčbu rány a výrobci materiálů k hojení ran.
MUDr. Jan Stryja
vedoucí kurzu

Informace ke stažení (.doc)
1. pozvánka (.doc)
2. pozvánka (.doc)


Odborný kurz - Nové pojetí terapie ran
Určeno pro sestry a lékaře, kteří ošetřují zejména chronické rány
Místo: NCO NZO Brno
Termín: 6.-7.4.2006, 1.-2.6.2006, 7.-8.9.2006, 5.-6.10.2006
Odborný garant: MUDr. Ivo Bureš
Další info na www.nconzo.cz


Odborný seminář pro všeobecnou sestru včetně sester se specializovanou způsobilostí/dle zákona č.96/2004 Sb./ : Hojení ran vlhkou metodou
Nemocnice Podlesí, a.s., Třinec
termín: 30.5.2006, aula Nemocnice Podlesí Třinec, začátek 10,00 hodin
Seminář probíhá pod záštitou ČAS s kreditními body.
Kontaktní osoba: MUDr. Jan Stryja , členk výboru ČSLR


10.-13.9.2006 se koná v Elsinoru, Dánsko: DFSG Meeting (Diabetic foot study group).
Odkaz: www.dfsg.org


17.5.2006 České sympózium ČSLR, 20.5.2006, Praha - program (PDF)


15.4.2006 České sympózium ČSLR, 20.5.2006, Praha


3.1.2006 EWMA 2006, 18.-20.5.2006, Praha


17.10.2005 IV. celostátní kongres ČSLR, 25.-26.11.2005, Pardubice


17.10.2005 Volby do představenstva ČSLR proběhnou 25.-26.11.2005 během IV. kongresu ČSLR (více info, kandidátka)


25.5.2005 Diagnostika a monitoring v terapii rány - program, 7.6.2005, Olomouc


15.4.2005 IV. celostátní kongres ČSLR, 25.-26.11.2005, Pardubice - 1. oznámení


16.3.2005 Diagnostika a monitoring v terapii rány, 7.6.2005, Olomouc


18.2.2005 Zpráva ze III. celostátního kongresu ČSLR (MUDr. V. Fejfarová)


26.-27.11.2004 III. celostátní kongres ČSLR


10.10.2004 III. celostátní kongres ČSLR - detailní informace, program, workshopy


14.5.2004 III. celostátní kongres ČSLR, 26.-27.11.2004, Pardubice - 1. oznámení


26.3.2004 Jarní sympózium - VII. pracovní den ČSLR, valná hromada ČSLR

Diabetická noha 2007

2. 11. 2007
Kongresové centrum Ústfiední vojenské nemocnice Praha

Pozvánka (pdf)


Pacient a chronická rána
hledání důvodů selhávání terapie

Lepší diagnostika zlepší i vyhlídky na úspěšnou terapii

Interaktivní sympozium

Středa 17.10.2007

Brno – BVV / Brněnské veletrhy a výstavy/
V rámci Hospimedica 2007 Brno

Pozvánka a program ke stažení


V. celostátní kongres ČSLR

26.-27.1.2007, Pardubice

Další informace


Syndrom diabetické nohy - aktuální informace

3. 11. 2006 8.00-16.00
Kongresové centrum IKEM

Pozvánka
Program


Léčba a ošetřování ran v praxi

19. - 20. října 2006 / Olomouc

Upoutávka (PDF; 100 kB)
Pozvánka (PDF; 180 kB)


Repetitorium komplexní léčby chronických ran
Vážené kolegyně, kolegové,
dovoluji si Vás informovat o odborných kurzech, které budou probíhat v naší nemocnici od června letošního roku. Jedná se o kurzy zaměřené na moderní ošetřování a komplexní terapii chronických ran, kožních defektů i komplikovaných akutních ran. Cílem je seznámení se s moderními metodami při ošetřování ran a osvojení si práce s vlhkým krytím. Akce je určena jak pro lékaře, tak zdravotní sestry a je organizována Centrem cévní a miniinvazivní chirurgie Nemocnice Podlesí a.s. a Zdraví pro život o.p.s. ve spolupráci s Českou společností pro léčbu rány a výrobci materiálů k hojení ran.
MUDr. Jan Stryja
vedoucí kurzu

Informace ke stažení (.doc)
1. pozvánka (.doc)
2. pozvánka (.doc)


Odborné kurzy pro všeobecnou sestru včetně se specializovanou způsobilostí/dle zákona č.96/2004 Sb./ v používání obvazů pro metodu vlhkého hojení
Klaudiánova nemocnice, Oblastní nemocnice,a.s., Mladá Boleslav, Středočeský kraj
termín: rok 2006 2-3 x měsíčně dle domluvy

Semináře probíhají podle plánu v odpoledních hodinách v malých skupinách
6-8 účastníků. Po teoretické části následuje praktický nácvik použití obvazů
na modelech rány. Praktický nácvik vyžaduje malou skupinu posluchačů.
Odborné kurzy probíhají pod záštitou ČAS s kreditními body.
Kontaktní osoba: ¦emberová Zdenka, členka výboru ČSLR


Odborný kurz - Nové pojetí terapie ran
Určeno pro sestry a lékaře, kteří ošetřují zejména chronické rány
Místo: NCO NZO Brno
Termín: 6.-7.4.2006, 1.-2.6.2006, 7.-8.9.2006, 5.-6.10.2006
Odborný garant: MUDr. Ivo Bureš
Další info na www.nconzo.cz


Hlavní sponzoři

Kalendář

Aktuality

26.2.2019
Aktualizace doporučených postupů
V sekci informace pro praxi naleznete postupnou aktualizaci doporučených léčebných postupů. Syndrom diabetické ...

27.1.2019
Databáze certifikovaných pracovišť aktualizována
V sekci informace pro praxi naleznete aktualizovanou databázi pracovišť, která poskytují léčebně preventivní ...

1.7.2016
Plné znění starších čísel časopisu léčba ran na webu !!!
Přidali jsme plná znění čísel časopisu Léčba ran - ročníky 2014-2017 jsou plně k dispozici pro všechny. ...

16.3.2016
Pokyny autorům
Pokyny autorům časopisu Léčba ran


© 2010 ČSLR    RSS kanál  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019

404015 návštěvníků webu