ČeskyEnglish

Prof. MUDr. Pospíšilová Alena

24.1.2011

Místopředseda výboru společnosti

Vzdělání

 • Studium: Jedenáctiletá střední škola s maturitou v r. 1962
 • Lékařská fakulta UJEP Brno, promoce v r.1968
 • atestace I. stupně z dermatovenerologie v r. 1972
 • atestace II.stupně z dermatovenerologie v r.1977
 • Obhajoba kandidátské dizertační práce v roce 1986
 • Název práce:"Podíl mikrobiální komponenty na chronicitě kožních změn dolních končetin oběhového původu".
 • Habilitační řízení a jmenování docentkou v r. 1991, název práce: "Některé etiopatogenetické a terapeutické problémy bércových vředů.
 • Profesorské řízení a jmenování profesorkou oboru dermatovenerologie v r. 2003, Inaugurační přednáška přednesena na téma"Komplexní přístup k léčbě chronických ran.

Zaměstnání

 • od roku 1968 na OHES Znojmo
 • od roku 1969 na Dermatovenerologické klinice v Brně ve FN U Svaté Anny-sekundární lékař
 • od roku 1974- odborná asistentka LF MU Brno, pracoviště DVK FN Svatá Anna
 • od roku 1989- odborná asistentka LF MU, pracoviště DVK FN Brno, Bohunice

Pedagogická činnost

od roku 1974 - odborná asistentka LF UJEP Brno
v letech 1977-1978 kurz vysokoškolské pedagogiky při Filosofické fakultě UJEP v Brně
od roku 19991 - docentka oboru dermatovenerologie LF MU Brno
od roku 1996 přednostka Dermatovenerologické kliniky FNB, pracoviště Bohunice.
od roku 2003 - profesorka dermatovenerologie LF MU Brno

Vědecko výzkumná činnost

V letech 1980-1984 podíl na výzkumném úkolu: "Příčiny chronicity dermatoóz a mikroby zevního prostředí" a "Mikroby zevního prostředí významné pro patogenezi kožních a slizničních chorobných procesů"
V letech 1993-1995 spoluřešitelka grantového úkolu č. 1225-3: "Léčba popálenin a kožních defektů pomocí krytu keratinocytů kultivovaných in vitro".
V letech 1998-2000 hlavní řěšitelka grantového úkolu č.4741-3: "Léčba vitiliga u dospělých osob transplantací autologních melanocytů".
V letech 1999-2000 studie: "Multicentrická, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná, randomizovaná studie fáze II ke zjištění účinnosti tolerance a dávek acetylcysteinu po dobu tří týdnů u 224 pacientů s akutní atopickou dermatitidou".
V letech 1999-2000 studie: "Účinek Detralexu u pacientů s pokročilými stádii chronické žilní insuficience (bércovými vředy) léčených po dobu šesti měsíců".
V roce 1989 - monografie: "Chronické ulcerace bérce a jejich mikrobiální složka".
V roce 1991 - scénář a realizace výukového filmu: "Vyšetřování a ošetřování bércových poruch žilního původu".
V roce 1997 - podíl na monografii Paliativní medicína, kapitolou "Kožní projevy u paliativně léčených pacientů".
V roce 2001 - spolupráce na monografii "Praktická dermatologie v obrazech"
V roce 2001 - autorka monografie "Léčba chronických ran".
V roce 2002 - podíl na monografii Praktická angiologie , kapitolou "Bércové vředy a jejich léčba".
V roce 2003 - spolupráce na inovovaném vydání "Paliativní medicína"
V roce 2003 - podíl na učebnici Vnitřní lékařství pro nelékařské fakulty, kapitolou "Chronická žilní insuficience".
V roce 2004 - monografie "Bércový vřed".
V roce 2004 - kapitola "Léčba bércového vředu" do monografie Liečba ciev (v tisku).
V roce 2005 - vypracování některých diagnóz do Lékařského repetitoria (v tisku).
V r. 2005-2007 spoluřešitelka grantového úkolu IGA MZČR "Zvýšení efektivity chronických ran" ve spolupráci s klinikou popálenin a rekonstrukční chirurgie a s chirurgickou klinikou.

Zahraniční stáže

V roce 1986 Greisfwald
Výsledky dosavadní vědecko-výzkumné činnosti jsou shrnuty ve 123 písemných sděleních, z toho v 8 monografiích a 145 přednáškách.

Členství

1. členství ve výboru České Flebologické společnosti - vědecký sekretář
2. členství v EADV
3. členka oborové rady pro postgraduální vzdělávání pro obor dermatovenerologie na LF MU v Brně
4. členka oborové rady pro postgraduální vzdělávání v oboru onkologie na LF MU v Brně
5. členka komisí pro obhajobu kandidátských disertačních prací, habilitačních a profesorských řízení při MU v Brně, KU v Praze a UK v Bratislavě
6. školitelka 4 doktorandů
7. členka redakční rady zahraničního časopisu Derma 3.tisícročia
8. členka International Society of Dermatology
9. členka výboru - místopředsedkyně - České společnosti pro léčbu rány
10. členka redakční rady časopisu Referátorový výber dermatovenerologie 11. čestná členka ČFLS
12.čestná členka České dermatologické společnosti
13. členka oborové sekce dermatovenerologie při ČLK v Brně
14. členka akreditační komise pro obor dermatovenerologie při MZ ČR
15. členka akreditační komise pro obor dětské dermatovenerologie při MZ ČR
16. alternativní předsedkyně komise pro státní doktorské zkoušky a komise pro obhajoby doktorských disertačních prací na LF MU a doktorském studijním programu všeobecného lékařství, obor dermatovenerologie
17. členka laserové společnosti
18. recenzentka monografií a článků k publikacím
19. oponentka předložených návrhů grantových projektů, závěrečných zpráv a diagnostických standard
20. oponentka doktorských dizeratčních a habilitačních prací

Seznam významných prací

Pospíšilová A., Pospíšil L.: chronické ulcerace bérce a jejich mikrobiální složka.
Opuscula Dermatologica, Acta facultatis Universitas Brno, UJEP brno, 1989, s.142.
Pospíšilová A.: Klinické zkušenosti s Varihesivem. Prakt. flebol. 1,1995, s 8-11.
Pospíšilová A.: Nová generace obvazů v léčbě bércových vředů. Čs.Lék.čes. 137, 1998, 9, s.346-266.
Pospíšilová A.: Nové trendy v místní terapii bércových vředů. trendy v medicíně, 2, 2002, s. 11-14.
Pospíšilová A., Švestková S.: Léčba chronických ran. IDVPZ, Brno, 2001, s.72.
Pospíšilová A.: Bércový vřed. Triton, Praha, 2004, s.138.

Sekce: Členové výboru - zde klikněte   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Hlavní sponzoři

Kalendář

Aktuality

26.2.2019
Aktualizace doporučených postupů
V sekci informace pro praxi naleznete postupnou aktualizaci doporučených léčebných postupů. Syndrom diabetické ...

27.1.2019
Databáze certifikovaných pracovišť aktualizována
V sekci informace pro praxi naleznete aktualizovanou databázi pracovišť, která poskytují léčebně preventivní ...

1.7.2016
Plné znění starších čísel časopisu léčba ran na webu !!!
Přidali jsme plná znění čísel časopisu Léčba ran - ročníky 2014-2017 jsou plně k dispozici pro všechny. ...

16.3.2016
Pokyny autorům
Pokyny autorům časopisu Léčba ran


© 2010 ČSLR    RSS kanál  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019

395497 návštěvníků webu