ČeskyEnglish

Fotokazuistika 4

19.1.2011

  1. Muž, 64 let
  2. Anamnéza: ICHDKK, recidivující flebotrombózy, ICHS s paroxysmální FS, stp recid. bronchopneumoniích,CHONB IV st, stp TBC plic , stp. krvácení trakčního divertiklu jícnu,hiatová hernie, polypoza duodena
  3. Epikríza: Přijat na chirurgické oddělení na jiném pracovišti pro melenu a hematemesu. Léčen konzervativně. 28.2. klinické příznaky akutního tepenného uzávěru LDK, dle dUZ uzávěr v oblasti bifurkace a.femoralis communis. Provedena chirurgická revize  embolectomia a. iliacae l.sin. Nedaří se zprůchodnit periferii, překlad k řešení cévním chirurgem. FGS vyš - bez známek krvácení, bez slizniční léze, nasazena antiagregační terapie
  4. Aktuální doppler tepen DKK: vlevo okluze dist.poloviny AFC a odstupu hl.kmene AFP, část kmene této tepny se zdá volně průchodná,možnost okluze periferních větví této tepny.Kompletní okluze AFS, AP a v.s. bércových tepen. Známky generalizované AS s kalc.plaky.
  5. Revize cévním chirurgem dne 28.2. na našem pracovišti s nálezem: Embolie AFC vlevo , disekce AFC l.sin, provedena trombectomia + profundoplastica l.sin. pooperačně oběhově nestabilní. Postupně se vyvíjí respirační insuficience, nutná OTI + UPV. Po operaci opakovaně reintubace a extubace pro resp. insuficienci, rozvoj renální insuficience, anurie, paroxysmální flutter síní
  6. 1.3. pro progresi ischémie LDK a septický šokový stav provedena urgentní amputatio in medio femoris l.sin. 10.3. dehiscentio et abscessus vulneris post profundoplasticam l.sin. Pahýl po amputaci rozbředlý, nekroticke okraje, oteklý, v kultivačním vyšetření sekretu z pahýlu - streptoccus faecalis, pseudomonas aeruginosa. Nasazena postupně antibiotika: amoksiklav, ciprinol, nizoral, tazocin
  7. 14.3. aplikace V.A.C. systému na nekrotickou ránu v levém třísle. Intermitentní režim, podtlak 125 mmHg, intenzita 10 . Po 5 dnech pokles CRP, leu - bez ATB terapie, pahýl klidný, objevují se granulace a ustává hnisavá sekrece.
  8. 21.3. kvantitativní obtisk spodiny rány 10 na 3 na cm2 pseudomonas aeruginosa, hodnoceno jako kontaminace spodiny . V.A.C. systém napojen do 31.3. K odstranění se rozhodujeme na základě dostatečného klinického efektu, příznivého lokálního nálezu a subj. zhoršení tolerance pacienta k V.A.C.
  9. Příjem per os dobrý, diuréza dostatečná, pacient afebrilní, subj. bez větších obtíží, bez ATB terapie, mobilizován na lůžku a do křesla. 5.4. sekundární sutura rány v levém třísle po profundoplastice, překlad na chirurgickou JIP odesílající nemocnice. 15.4. rána v levé inguině zhojena.

Sekce: Kazuistiky   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Hlavní sponzoři

Kalendář

Aktuality

26.2.2019
Aktualizace doporučených postupů
V sekci informace pro praxi naleznete postupnou aktualizaci doporučených léčebných postupů. Syndrom diabetické ...

27.1.2019
Databáze certifikovaných pracovišť aktualizována
V sekci informace pro praxi naleznete aktualizovanou databázi pracovišť, která poskytují léčebně preventivní ...

1.7.2016
Plné znění starších čísel časopisu léčba ran na webu !!!
Přidali jsme plná znění čísel časopisu Léčba ran - ročníky 2014-2017 jsou plně k dispozici pro všechny. ...

16.3.2016
Pokyny autorům
Pokyny autorům časopisu Léčba ran


© 2010 ČSLR    RSS kanál  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019

404015 návštěvníků webu