ČeskyEnglish

Zpráva z kongresu

28.2.2018

Zpráva z kongresu Zpráva z XVI. kongresu ČSLR

 Zpráva z XVI. kongresu ČSLR

Již XVI. celostátní kongres s mezinárodní účastí s názvem mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů, který organizuje Česká společnost pro léčbu ran (ČSLR), se konal opět na tradičním místě v Pardubicích ve dnech 25. 1. 2018 - 26. 1. 2018. Tak jako každoročně byly místem konání prostory Univerzity Pardubice a nejen vůně tradičního perníku přilákala více než 1100 účastníků. Celkem zaznělo 69 přednášek, bylo realizováno 19 workshopů a součástí byla také posterová sekce. Jedná se doposud o největší a nejvýznamnější setkání odborníků pečujících o pacienty s ránou v České republice. Záštitu nad odborným kongresem převzal rektor Univerzity Pardubice prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. a hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický, Ph.D., kteří také promluvili na slavnostním zahájení kongresu. Účastníky kongresu pozdravila také zástupkyně MZ ČR Mgr. Alice Strnadová, MBA, ředitelka odboru nelékařských povolání, MUDr. Štěpánka Fraňková ředitelka Pardubické nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje, a.s., prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc. děkan Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice a zástupci předsednictva České společnosti pro léčbu ran MUDr. Ivo Bureš, prezident kongresu, prof. MUDr. Alena Pospíšilová, CSc. a doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D.

V rámci bohatého odborného programu byly sdíleny nejnovější poznatky v péči o pacienty s nehojící se ránou různé etiologie, ale také problematika úhrady prostředků pro fázové hojení ran. Zástupci předsednictva ČSLR také jednali s kolegy z pojišťoven a odboru farmacie MZ ČR, čímž je jasně vyjádřena posilující se role odborné společnosti s mezioborovou členskou základnou jakou ČSLR bezesporu je. Také proto byl odborný program zahájen ve čtvrtek 25. 1. 2018 zprávou o činnosti ČSLR a informacemi o mezinárodní spolupráci s Evropskou společností pro léčbu ran (EWMA) a Evropským poradním panelem pro otázky dekubitů (EPUAP). Právě zahraniční spolupráce přispívá k transferu odborných poznatků do klinické praxe. Speciální pozornost byla v tomto roce věnována problematice podtlakové terapie, péče o pacienty se syndromem diabetické nohy a dekubitálním lézím. Prezentován byl také jeden z nových doporučených postupů, poziční dokument publikovaný EWMA s názvem Použití kyslíku v léčbě ran. Jako velmi pozitivní je nezbytné hodnotit, že je stále více diskutována problematika nutnosti standardizace postupů péče o rány, algoritmizace procesů péče a vymezení kompetencí v multidisciplinárním týmu, včetně účelného využívání nových materiálů a prostředků k hojení, což zdůrazňovali také zahraniční přednášející. Z Francie přijel A. Michot, který hovořil o využívání mobilní podtlakové terapie, kolega ze Španělska (J. L. L. Martínez) představil výsledky evropské randomizované studie zaměřené na péči o osoby se

syndromem diabetické nohy a další zahraniční host z Francie (D. Barritault) prezentoval zkušenosti s hojením ran s využitím Mimetik heparansulfátu (RGTA).

Celkové hodnocení obsahu kongresu je jednoznačně pozitivní, zejména se potvrdila snaha o sdílení poznatků a akcentována byla potřeba mezioborové spolupráce, což bylo zmiňováno jak v přednáškách lékařů, tak dalších nelékařských zdravotnických pracovníků. Dovolíme si nakonec využít název přednášky jedné z kolegyň pracujících s geriatrickými pacienty, která svůj příspěvek nazvala „Mente at corde“, tedy rozumem a srdcem a to je jediná cesta, jak kvalitně pečovat o pacienty nejen s nehojící se ránou. Rozumně využívat nejnovější poznatky a správné postupy a srdcem vnímat potřeby pacientů a kvalitu jejich života. Pokud jste nebyli letos na kongresu a máte zájem o zkvalitnění péče o pacienty s ránou, těšíme se na viděnou v Pardubicích v roce 2019.


© 2010 ČSLR    RSS kanál  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2018

376189 návštěvníků webu