ČeskyEnglish

Application

Contact us

Titul
Name
Surname*
Rodné číslo*
Email*
Phone
Kontaktní adresa
( adresa, město, PSČ ):
Adresa pracoviště
( instituce, adresa, město, PSČ ):
Odbornost:
Antispam

Please fill in the text displayed in the picture:

Zájemci o členství ve společnosti se přihlašují prostřednictvím vyplněného přihlašovacího formuláře, který je odeslán na sekretariát společnosti. Nejdéle do 2 měsíců od odeslání přihlášky obdrží zájemce kartičku člena společnosti s přiděleným členským číslem a složenku k uhrazení členského příspěvku (VS = členské číslo)

Členství v ČSLR je podmíněno zaplacením ročního členského příspěvku převodem na účet společnosti nebo složenkou (byla rozesílána s pozvánkami na akce v průběhu června 2008) Výše členského příspěvku pro rok 2008 činí 300 Kč

Bankovní spojení ČSLR: 78-9083900207 / 0100
VS = členské číslo

Člen
  • je informován o dění ve společnosti s možností aktivní účasti
  • má vyznamné finanční slevy na akce společnosti ,
  • je mu zasílán časopis EWMA Journal
  • časopis Hojení ran – který je jediný multioborový časopis o léčbě ran určený jak lékařům, tak sestrám.

CWMA    RSS channel  |  Sitemap  |  Content Management System WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019

404015 návštěvníků webu